Główna O nas

Naszą witrynę przegląda teraz 392 gości 

q

 
O nas

Gminny Ośrodek Kultury w Goraju rozpoczął swoją działalność w 1973 roku, z chwilą utworzenia w powiecie biłgorajskim Gminy Goraj. Pierwsze wzmianki o funkcjonowaniu jednostki możemy odnaleźć w Kronice Goraja i są datowane na rok 1975.

Gminny Ośrodek Kultury w Goraju jest samorządową instytucją kultur, która powstała przez połączenie Gminnego Ośrodka Kultury z Gminną Biblioteką Publiczną w Goraju. Prowadzi wielokierunkową działalność we własnym środowisku wiejskim oraz jest koordynatorem działalności kulturalnej na terenie Gminy Goraj.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju oparta jest przeważnie na amatorskim ruchu artystycznym.
Już od lat 70-tych XX wieku placówka była "sercem" kulturalnym gminy. Od pierwszych lat jej istnienia mieszkańcy gminy mogli korzystać z bogatej oferty artystycznej. Jedną z nich było zorganizowanie w 1975 roku pleneru malarskiego studentów Akademii Sztuk Pięknych Warszawy i Krakowa, który stał się atrakcją Goraja i gminy przez następne lata. Gminny Ośrodek Kultury od lat jest również organizatorem wszelkich imprez sportowych i kulturalno-rozrywkowych m. in. koncertów, konkursów, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Jasełek, festynów, spektakli teatralnych, wystaw i różnych spotkań kulturalnych. Od 1977 roku do 2008 odbywały się pod kierownictwem dyrektora Kazimierza Piróga.

W Gminnym Ośrodku Kultury prężnie rozwijały się liczne koła zainteresowań i zespoły artystyczne, które do dzisiaj mają rzesze zwolenników.

Na szczególną uwagę zasługuje zespół teatralny pod kierownictwem Henryki Widz, który swym repertuarem zdobywał uznanie publiczności i jury. Grupy teatralne, recytatorskie i kabaretowe od lat proponują ciekawe programy artystyczne. Uczestniczą we wszystkich przedsięwzięciach kulturalnych na terenie gminy. Gościł też niejednokrotnie w szkołach i placówkach kultury w innych gminach. Brały udział w przeglądach powiatowych, rejonowych i ogólnopolskich, otrzymując nagrody i wyróżnienia. W konkursach recytatorskich dochodząc do szczebli powiatowych i wojewódzkich.

Dużym zainteresowaniem oraz miłym przyjęciem u nas i na występach wyjazdowych cieszy się Gorajska Kapela Podwórkowa QŃ, biorąca udział w licznych festiwalach i przeglądach, zdobywając niejedną nagrodę. Istnieje już od 25 lat. W toku swojej pracy kapela opracowała i zgromadziła bogaty i specyficzny repertuar, w którym znajduje się około 40 utworów własnych. Duży dorobek artystyczny przyczynił się do tego, że kapelę przyjęto do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ratowania Folkloru Miejskiego. Dzięki temu zespół może brać udział w przeglądach, konkursach i festiwalach kapel ulicznych i podwórkowych.

Na szczególną uwagę zasługuje również chór BEL CANTO, prowadzony od 10 lat przez Dianę Adamską. Chór uświetnia uroczystości szkolne, gminne i parafialne. Chór kontynuuje dalszą pracę doskonaląc swój warsztat i zbierając najwyższe laury np. brał udział w Regionalnych Festiwalach Pieśni Patriotycznej i Legionowej w Biłgoraju w latach 2002-2003 zajmując I miejsce.

Dużym uznaniem cieszy się również Gminna Orkiestra Dęta, która powstała w kwietniu 2002 roku na bazie strażackich orkiestr dętych w Zagrodach, Jędrzejówce i Ładzie. Orkiestra prowadzi działalność pod patronatem i opieką merytoryczną GOK-u, gdzie ma swoją siedzibę. Orkiestra zabezpiecza oprawę muzyczną i artystyczną wszystkich świat i rocznic państwowych oraz ważniejszych imprez kulturalnych.

W GOK-u funkcjonuje również Dział Czytelniczo-Oświatowy GOK. Gminna Bibliotek Publiczna w Goraju stara się zaspokoić wszystkie potrzeby czytelników, więc brakujące pozycje stale uwzględniane są przy kolejnych zakupach. Taki sposób postępowania przyczynił się do tego, że znajdują się na półkach, wszystkie lektury dla szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej, a nawet duży asortyment książek z których korzystają studenci. Wartość merytoryczna zakupionych książek jest bardzo dobra. Są to pozycje nowe, poszukiwane przez czytelników, są nowością na rynku wydawniczym i takie których biblioteka dotychczas nie posiadała.

Od grudnia 2008 roku w budynku GOK-u funkcjonuje świetlica środowiskowa Polskiego Czerwonego Krzyża. Oferta świetlicy skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7-18 lat. W ramach działalności świetlicy dzieci i młodzież mogą korzystać z zajęć plastycznych, dziennikarskich, ruchowych, multimedialnych, gier i zabaw, z zajęć z lektorem języka angielskiego. Pracownicy świetlicy służą pomocą przy odrabianiu lekcji, organizują ciekawe spotkania i zajęcia. W okresie wakacyjnym kilkadziesiąt dzieci wyjeżdża na kolonie ufundowane przez Lubelski Zarząd PCK.

Od 2008 roku dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury jest Marta Miszczak, absolwentka Wydziału Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie. W tym czasie min. zaczęto wydawać czasopismo CEBULANKA. Czasopismo tworzone jest we współpracy z młodzieżą gimnazjalno-licealną.

W funkcjonowaniu placówki pomagają stażyści i wolontariusze. Nawiązywana jest współpraca z organizacjami społecznymi na terenie gminy.

Obecnie funkcjonują takie zespoły jak:

  • Gorajska Kapela Podwórkowa QN
  • Dziecięcy Zespół Wokalny
  • Chór BEL CANTO grupa młodsza i starsza
  • Kabaret GIEZ
  • Grupa teatralno – recytatorska młodsza
  • Gminna Orkiestra Dęta
  • Kółko plastyczne dla dzieci i młodzieży
  • Kółko dziennikarskie grupa młodsza i starsza
 


Copyright © 2010 GOK - Goraj,
wyk. Łukasz Bracha