Główna RODO RODO Informacje dot. przetwarzania danych osobowych

Naszą witrynę przegląda teraz 45 gości 
 

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych

Email Drukuj PDF

Najważniejsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące od 25.05.2018

 

Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:

 

 

  1. 1. Administrator  Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych  (ADO)  w  Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju  jest:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju

Adres: ul. Frampolska 23, 23-400 Goraj

Kontakt: 84 685 80 43

 

  1. 2. Inspektor Ochrony Danych

 

ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Dane kontaktowe inspektora:  e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

  1. 3. Przetwarzanie danych osobowych przez ADO  W Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju   odbywa się  w ściśle określonych celach,  zgodnie z prawem w jednej lub kilku poniżej opisanych sytuacjach:
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
  • o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej;
  • jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • za wyraźną zgodą danej osoby.

 

4. Mówiąc o danych osobowych Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju  należy rozumieć  wszystkie zgromadzone  tam zasoby informacyjne zawierające ten rodzaj  danych  niezależnie od ich postaci: papierowej czy elektronicznej.

5. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii tych danych i wynosi od kliku do kilkudziesięciu lat i warunkowany jest przede wszystkim przepisami prawnymi.

6. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa:

a)      do dostępu do swoich danych;

b)      do sprostowania swoich danych;

c)       do usunięcia swoich danych;

d)      do ograniczenia przetwarzania swoich danych;

e)      do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;

f)       cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie,   które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej;

g)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. ADO nie przetwarza danych osobowych poza UE .

9. ADO chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe, przed nieuprawnionym dostępem, czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym

 

 

Podstawa prawna UE:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

 

Podstawa prawna PL:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm

 

Copyright © 2010 GOK - Goraj,
wyk. Łukasz Bracha