Główna Z głównej

Naszą witrynę przegląda teraz 168 gości 

q

 
Gminny Ośrodek Kultury w Goraju

Oferta zajęć GOK na rok szkolny 2012-2013

Email Drukuj PDF

W związku z remontem Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju nie zawieszamy pracy zespołów i grup artystycznych. Zmienia się jedynie miejsce ich odbywania

Zajęcia dziennikarskie

Osoby zainteresowane warsztatami dziennikarskimi  zapraszamy na spotkanie organizacyjne 17 września tj. poniedziałek,  o godz.15.30. Zapraszam osoby uczęszczające w ubiegłym roku szkolnym, jak również osoby które chciałyby dołączyć do grupy. Spotkanie odbędzie się w budynku Przedszkola Niepublicznego w Goraju.

Zajęcia plastyczne – grupa starsza

Gimnazjalistów zainteresowanych kółkiem plastycznym zapraszam na spotkanie organizacyjne we wtorek, 18 września,  o godz. 15.30 również w budynku Przedszkola Niepublicznego w Goraju.

 

Zajęcia plastyczne - grupa młodsza i grupa recytatorsko-teatralna

Zajęcia dla młodszej grupy plastycznej ( szkołą podstawowa)odbywają się w Zagrodach, w remizie. Dzień i termin zajęć do uzgodnienia z instruktorem: Henryką Widz. Pani Henryka Widz pracuje w środy od 14.00 do 22.00, piątki od 14.00 do 22.00 i w soboty od 16.00 do 20.00.

Próby kabaretu GIEZ oraz Gminnej Orkiestry Dętej również będą odbywać się w Zagrodach

 

Chór Bel Canto

Zajęcia dla chórzystek Chóru Bel Canto odbywać się będą w budynku Gimnazjum Publicznego w Goraju. Więcej informacji na temat terminu spotkań na tablicy ogłoszeń w gimnazjum.

Dziecięcy Zespół Wokalny

Spotkanie organizacyjne dla członków zespołu odbędzie się 12 września tj. środa o godz. 15.00

w budynku Przedszkola Niepublicznego w Goraju.

 

Nowy numer kontaktowy

Email Drukuj PDF

W związku z remontem Gminny Ośrodek Kultury

w Goraju


został przeniesiony tymczasowo


do Urzędu Gminy (ul. Bednarska1)


Proszę nie dzwonić na numer telefonu 84 685 80 43


Aktualny Telefon kontaktowy: 533 016 201

 

Jubileuszowy Goraj

Email Drukuj PDF

Jubileuszowy Goraj

110-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Goraju oraz 10-lecie Gminnej Orkiestry Dętej w Goraju

 

 

22 lipca 2012 roku na rynku w Goraju odbyły się dwie jubileuszowe uroczystości: 110 - lecie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Goraju oraz 10-lecie Gminnej Orkiestry Dętej w Goraju.

Przy wjeździe do Goraja artystycznym akcentem podkreślającym uroczystości były dwie postacie: strażaka i orkiestranta, wykonane z bel siana.

 

Te dwa jubileusze miały wyjątkowy charakter, ponieważ zbiegły się z innym ważnym dla Goraja historycznym wydarzeniem, a mianowicie – 635-leciem powstania Goraja.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji jednostki i orkiestry oraz mieszkańców miejscowości Goraj, odprawioną na  Rynku 600-lecia w Goraju.  Mszę odprawił ks. Jan Fiedurek, a homilię wygłosił ks. Tomasz Duma.

Po zakończeniu mszy św. oficjalnego otwarcia tej podniosłej uroczystości dokonał Wójt Gminy Goraj, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Goraju druh Czesław Małyszek.

Następnie Naczelnik OSP Goraj – druh Jan Okuniewski przedstawił rys historyczny jednostki OSP Goraj.

Po zakończeniu mszy rozpoczęła się ceremonia uroczystego wręczania medali i odznaczeń zasłużonym druhom.

Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono:

 • Druha Czesława Małyszka
 • Druha Jana Okuniewskiego

Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono:

 1. Druha Tomasza Franczaka
 2. Druha Krzysztof Misę
 3. Druha Marka Misę
 4. Druha Grzegorza Skurzaka
 5. Druha Pawła Peckę

 

Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono:

 1. Druha Zbigniewa Dziadosza
 2. Druha Dariusza Wlizłę

 

Odznakę „Strażak wzorowy” otrzymali :

 1. Druh Franczak Dariusz
 2. Druh Gorzkowski Łukasz
 3. Druh Jarosz Wojciech
 4. Druh Kiełbasa Paweł
 5. Druh Klenk Marcin
 6. Druh Małysz Arkadiusz
 7. Druh Misa Grzegorz
 8. Druh Misa Tomasz
 9. Druh Mysłowski Andrzej

10.  Druh Pintal Mirosław

11.  Druh Walec Wojciech

30 wymienionych poniżej druhów otrzymało odznaki za wysługę lat:

 1. Dh Józef Skurzak – z  65 - letnim stażem

 

 1. Dh Stanisław Malec s. St. – 55 - letnim stażem

 

 1. Dh Edward Hawryło – 50 - letnim stażem
 2. Dh Jan Malec s. St. – 50  - letnim stażem
 3. Dh Józef Pecka – 50 -    letnim stażem

 

 1. Dh Kazimierz Kalinowski – 35 letnim stażem

 

 1. Dh Stanisław Łupina – 30 -    letnim stażem

 

 1. Dh Mieczysław Jamroży – 25 -   letnim stażem
 2. Dh Stanisław Malec s. Jana – 25 -   letnim stażem

 

10.  Dh Jan Okuniewski – 20 -   letnim stażem

 

11.  Dh.Tomasz Franczak – 15 -  letnim stażem

12.  Dh Grzegorz Skurzak – 15 -  letnim stażem

 

13.  Dh Zbigniew Dziadosz – 10 -  letnim stażem

14.  Dh Arkadiusz Małysz – 10  - letnim stażem

15.  Dh Krzysztof Misa s. St. – 10 -  letnim stażem

16.  Dh Marek Misa – 10 -  letnim stażem

17.  Dh Paweł Pecka – 10 -  letnim stażem

18.  Dh Dariusz Wlizło – 10 -  letnim stażem

 

19.  Dh Dariusz Franczak – 5 -  letnim stażem

20.  Dh Robert Gąbka – 5 - letnim stażem

21.  Dh Łukasz Gorzkowski – 5 - letnim stażem

22.  Dh Wojciech Jarosz – 5 -   letnim stażem

23.  Dh Radosław Kałamajka – 5 -  letnim stażem

24.  Dh Paweł Kiełbasa – 5  -  letnim stażem

25.  Dh Marcin Klenk – 5 -  letnim stażem

26.  Dh Michał Malec – 5 - letnim stażem

27.  Dh Grzegorz Misa – 5 -  letnim stażem

28.  Dh Tomasz Misa – 5 - letnim stażem

29.  Dh Mirosław Pintal – 5 -  letnim stażem

30.  Dh Wojciech Walec – 5 -  letnim stażem

Jednostka OSP świętująca swój jubileusz otrzymała od Prezesa Oddziału Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie druha Mariana Starownika. list gratulacyjny.

Natomiast Gminna Orkiestra Dęta z okazji jubileuszu otrzymała nowy klarnet oraz pamiątkowe medale i statuetkę. Józef Czerw - kapelmistrz orkiestry otrzymał również medal „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” nadany przez Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego za zasługi dla kultury.

W programie uroczystości przewidziano również wystąpienia okolicznościowe, dlatego też na zakończenie uroczystości krótkimi wystąpieniami zaproszeni goście gratulowali pięknych jubileuszy, składając jednocześnie na ręce prezesa OSP Goraj oraz Kapelmistrza Gminnej Orkiestry Dętej Pana Józefa Czerwa listy gratulacyjne jak i drobne upominki.

 

Na koniec Wójt Gminy podziękował tym, którzy przez swoje zaangażowanie przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości.

 

 

Uroczystość zakończyła się koncertem Gminnej Orkiestry Dętej przy udziale Karoliny Kowal.

Ochotnicza Straż Pożarna w Goraju obecnie  liczy 46 członków. Jej zarząd stanowią:

Prezes – Stanisław Malec

Naczelnik – Okuniewski Jan

z – ca naczelnika – Jamroży Mieczysław

skarbnik – Malec Stanisław s. Jana

gospodarz – Gorzkowski Łukasz

sekretarz – Klenk Marcin

członek zarządu – Misa Marek

Tak, jak w całym kraju, tak i naszej jednostki nie stać na sprzęt najwyższej klasy, ale bywały czasy – kiedy nie stać jej było choćby na mundury, czy buty.

Od 110 lat strażacy – ochotnicy nieprzerwanie stanowią jedną wielką rodzinę. Pełnią co roku wartę przed Grobem Pańskim na Wielkanoc, sprawują opiekę nad kapliczką świętego Jana, przystrajają ją i przygotowują ołtarz obchodów Bożego Ciała, organizują uroczyste defilady w dzień swojego patrona – świętego Floriana i w dzień parafialnych odpustów oraz świąt patriotycznych. Co roku sekcja gorajska jako jedyna w okolicy organizuje pożegnanie Starego Roku. W roku bieżącym najmłodsi wiekiem strażacy zaangażowali się w prace porządkowe na terenie cmentarza wojennego w Zastawiu.

Straż jest czynna nie tylko w obrębie własnej gminy w razie pożaru, wypadku, czy innych klęsk żywiołowych, ale też angażuje się w akcje ratownicze na terenach sąsiednich gmin jak i w chwilach poważnego zagrożenia – na terenach gmin bardziej od Goraja oddalonych. Wspomnieć tutaj należy udział strażaków w usuwaniu w 2010 roku skutków powodzi na Wiśle, do akcji ratowniczej sekcja z OSP Goraj wyjeżdżała tam trzykrotnie. Po fali powodzi zarówno w 1977 roku jak i w 2010 roku - jednostka włączała się do zbierania darów dla poszkodowanych. Corocznie strażacy gorajscy biorą udział w manewrach, ćwiczeniach i zawodach sportowo – pożarniczych, nierzadko odnosząc sukcesy.

 

 

Gminna Orkiestra Dęta w Goraju powstała w 2002 roku na bazie orkiestr dętych w Jędrzejówce, Zagrodach i Ładzie. Kapelmistrzem orkiestry od początku do chwili obecnej jest Józef Czerw. Zespół prowadzi działalność pod patronatem i opieką merytoryczną Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju. Zabezpiecza m.in. oprawę artystyczną i muzyczną wszystkich świąt i rocznic państwowych oraz ważniejszych imprez kulturalnych na terenie gminy i powiatu. Zespół w 2002 roku wywalczył II miejsce na wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Biłgoraju zdobywając „Srebrne sito”, natomiast w 2007 i 2010 roku zajął II miejsce na Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych. Orkiestra posiada bogaty repertuar na różne okazje. Orkiestra w obecnym składzie funkcjonuje od 10 lat, jednakże wielu jej członków zespołu grało w orkiestrach będących połączeniem trzech orkiestr, które funkcjonowały wiele lat przed gminną: z Jędrzejówki, Zagród i Łady. Orkiestra z Jędrzejówki funkcjonuje już od 1949 roku. Kapelmistrz tejże orkiestry gra już od 63 lat, zaczął jako 9-latek w orkiestrze w Jędrzejówce. Józef Czerw prowadzi orkiestrę i gra na klarnecie, a kapelmistrzem jest od 1971 roku. Kapelmistrzami orkiestry w Ładzie byli Wawrzyniec Białogłowski i Jan Białogłowski, w Zagrodach Paweł Omiotek i Jan Omiotek, natomiast przed Józefem Czerw w Jędrzejówce kapelmistrzami byli Marian Paszko i Eugeniusz Spólnik. Obecnie w Gminnej Orkiestrze Dętej gra 20 orkiestrantów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga!

Email Drukuj PDF

Gminny Ośrodek Kultury w Goraju


na czas remontu


został przeniesiony do Urzędu Gminy w Goraju


Prosimy nie dzwonić pod numer 84 685 80 43

 

 

kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Przepraszamy za utrudnienia 

Gra wiejska z Dymitrem w tle

Email Drukuj PDF

Uczestnicy pierwszej „Gry wiejskiej z Dymitrem w tle” , jaka odbyła się 8 lipca 2012 roku w Goraju, mogli poczuć się jak w grze komputerowej. Przemierzając ulice miejscowości  przy pomocy mapy, napotykali na swojej drodze różne postacie, po to by rozwiązywać zagadki i wykonywać zadania związane z przeszłością i teraźniejszością Goraja.

Do udziału w grze zgłosiło się siedem czteroosobowych drużyn. Zadaniem „O” było przygotowanie nazwy i elementu charakterystycznego w wyglądzie. I tak wśród graczy pojawiły się drużyny o takich nazwach jak: Sikawkowy Team, Jamakashi, Cicho Szaleni, Biało – Niebiescy, Malinówki, Średniaki, Szach Mat. Głównym celem każdej drużyny było odnalezienie skarbu Dymitra czyli jego Testamentu. Zanim jednak odnaleźli miejsce ukrycia skarbu, musieli rozwiązać dziesięć zadań u dziesięciu postaci. Zadania miały różny charakter: sportowy, artystyczny, historyczny, lingwistyczny.  U Księdza okupem było powiedzenie  Siedmiu Grzechów Głównych lub Głównych Prawd Wiary natomiast zadaniem było wymienić patronów parafii Goraj oraz podać ich atrybuty. Spotkanie z Maryną wiązało się z okupem w postaci pięknego bukietu kwiatów lub ziół, zadaniem było odśpiewanie piosenki ludowej lub patriotycznej. Na swojej drodze drużyny musiały jeszcze spotkać Niebieską Damę, Zielona Damę, Włóczykija, Chłopa, Żyda, Artystę, Sportowca. Niebieska Dama mówiła w trzech językach, uczestnicy zabawy musieli odgadnąć w jakich. Zielona Dama żądała od drużyn odnalezienia nagrobka na cmentarzu z daną inskrypcja, Żyd zagadywał graczy logicznymi zagadkami, Chłop oczekiwał na zdjęcie z jastrzębiem, Włóczykij oprowadzał po rynku gorajskim i dopytywał jakie budynku przed laty stały w miejscu obecnych. Artysta prosił uczestników o wykonanie rysunku herbu Goraja, a Sportowiec sprawdzał celność rzutów do kosza na Orliku.  Po wykonaniu dziewięciu zadań i zebraniu broni średniowiecznej  (obrazek z bronią: sztylet, miecz, berdysz, buzdygan, kusza, kiścień, korbacz, nadziak, włócznia)  od każdej Postaci mogli przystąpić do zadania kulminacyjnego u Mentorki. Po odpowiedzeniu na pięć wylosowanych przez siebie pytań, otrzymywali zagadkę wierszowaną naprowadzającą do skarbu. Na mecie gry czekał na uczestników Duch Dymitra, który odczytał testament. Wszyscy gracze mogli posilić się przy ognisku, a następnie zostały odczytane wyniki zabawy. Gra nie był ograniczona czasowo, dlatego też zwycięzcami zostali Ci, którzy zdobyli największą ilość punktów: Sikawkowy Team.

Gra odbyła się z okazji 635 rocznicy lokacji Goraja.

Gra wiejska odbyła się w ramach projektu „Zdrowo, bezpiecznie, aktywnie i zabawowo” realizowanego przez Grupę Nieformalną ‘Cebularze” działającym przy Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz  Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum w Goraju, Gminnej Biblioteki Publicznej dofinansowanego ze środków: Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Gminę Miasto Biłgoraj, Gminę Biłgoraj i Gminę Zwierzyniec.

 

 

Postacie GorajaWłóczykij oprowadzaMaryna żądziWszystkie drużyny

 

Gra wiejska

Email Drukuj PDF

Już 8 lipca 2012 roku


Pierwsza gra terenowa w Goraju


Godz. 14.00


Zgłoś swój udział!


Wejdź do gry!

 


Regulamin „Gry wiejskiej z Dymitrem w tle”

 

1. Organizatorem Gry jest Grupa Nieformalna „Cebularze” przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury, Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Goraju.

2. Impreza realizowana jest w ramach projektu „Zdrowo, bezpiecznie, aktywnie i zabawowo”, którego koordynatorem jest Paweł Kuraś,

3. Imprezę dofinansowano ze środków:  Programu "Działaj Lokalnie VII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Urząd Gminy Biłgoraj, Urząd Miasta Biłgoraj, Urząd Miejski w Zwierzyńcu.

4. Gra będzie miała miejsce 8 lipca 2012 roku o godz. 14.00 rozpoczyna się przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju. Kończy o godz. 17.00 w miejscu finału.

5. Celem „Gry wiejskiej z Dymitrem w tle” jest: jest upamiętnienie 635 -lecia Goraja poprzez rozwiązywanie zadań i zagadek związanych z historią, kulturą, społecznością, religią, topografią Goraja; Poprzez dobrą zabawę zostaną połączone różne formy aktywności: sprawnościowa, intelektualna, artystyczna, w taki sposób by mieszkańcy mogli lepiej poznać swoją miejscowość i jej historię. Pozwoli to przyswojenie pewnej dawki wiedzy podczas znakomitej zabawy, zgodnie z mottem:„ Powiedz mi, a  zapomnę, pokaż a zapamiętam, pozwól mi dotknąć a zrozumiem”. Rozrywka ta służyć ma także integracji uczestników, którzy w duchu rywalizacji, ale jednocześnie w przyjaznej atmosferze spędzą ciekawie i aktywnie swój wolny czas.

6. Uczestnikami gry mogą być zespoły 4 – osobowe złożone z osób powyżej 14 roku życia, niepełnoletni zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody od rodziców na udział w zabawie.

7. „Gra wiejska z Dymitrem w tle” polega na rozwiązywaniu zadań, zagadek (łącznie 10) na tematy wymienione w pkt. 5.

~

Szczegóły realizacji tych zadań zostaną podane uczestnikom Gry tuż przed jej rozpoczęciem.

~

W wykonywaniu zadań musi uczestniczyć cały zespół

~

Poszczególne zadania wykonuje się według kolejności podanej na karcie uczestnictwa

~

Uczestnicy mogą poruszać się po Goraju pieszo, rowerem, hulajnogą, na rolkach, ale nie autem, motocyklem itp.

~

Drużyny nie mogą konsultować się między sobą i nawzajem sobie pomagać, powinny pracować całkowicie indywidualnie, ale również bez szkody dla konkurujących drużyn. Za niezdrową rywalizację lub wzajemną pomoc drużynom będą odejmowane punkty. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu przez uczestnika gry, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie gry organizatorzy mają prawo odebrania zespołowi karty i wykluczenia go z gry.

~

Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim.

~

Każdy z uczestników odpowiada za siebie, porusza się po miejscowości zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

~

Ewentualne ubezpieczenie na czas trwania gry pozostaje w gestii uczestników

~

8. Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących w Grze opieki medycznej.

9. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie zespołu w Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju do dn. 29 czerwca 2012 r. Każdy zespół otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (kartę drużyny), a następnie informacje niezbędne do rozpoczęcia gry.

10. Podczas Gry każdy Zespół musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy, za pośrednictwem którego będzie mógł (w razie konieczności) skontaktować się z Organizatorem.

11. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na: wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883).

12. Zwycięża zespół z największą ilością punktów na mecie, przy remisie decydujący będzie czas przybycia na metę.

13. Dla zwycięskiej drużyny przewidziano nagrodę główną. Pozostali uczestnicy otrzymają drobne upominki.

14. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych przyczyn.

16. Dla uczestników zostanie zorganizowane spotkanie wprowadzające (przedstawienie ogólnych zasad gry, tematyki, literatury dotyczącej tematu gry) o dokładnym terminie powiadomieni zostaną podczas zgłoszenia zespołu.

17. Każdy zespół ma do wykonania zadanie „0” - wymyślić nazwę dla swoje grupy oraz charakterystyczne elementy w wyglądzie, które będą odróżniać grupę od pozostałych grup, zadanie to będzie również punktowane.

18. Udział w grze jest bezpłatny.

 

A tak było w Kocudzy

Email Drukuj PDF

Kabaret GIEZ i Gorajska Kapela Podwórkowa QŃ wystąpiła podczas festynu "Z Kolbergiem po gminie" w Kocudzy II 24 czerwca 2012 roku

Fotorelacja:

 

Europo - daj się poznać

Email Drukuj PDF

Taką nazwę nosi projekt realizowany przez Nieformalną Grupę Cebularze przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju. Przez kilka miesięcy młodzież w Goraju będzie mogła uczestniczyć w zajęciach tanecznych, kulinarnych, rozrywkowych i konkursowych, w czterech blokach tematycznych: Północ, Południe, Wschód i Zachód Europy.

Od 18 czerwca do końca września młodzież w wieku 13–30 lat może realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki. Tematem projektu są spotkania z kulturą krajów europejskich, bez potrzeby zmiany miejsca zamieszkania oraz konfrontacja stereotypów z rzeczywistością. Skierowany jest nie tylko do młodych ludzi, ale także do osób starszych po 50 roku zycia, łącznie dla 20 osób.

W ramach projektu organizowane będą dla uczestników bezpłatne:

- Warsztaty taneczne (np. taniec irlandzki, paso doble, taniec belgijski, walc wiedeński)

- Warsztaty kulinarne (potrawy charakterystyczne dla poszczególnych stron Europy)

- prezentacje dla uczestników nt. innych państw Europy, quizy konkursy z mini nagrodami,

-  wieczorki karaoke ( tematyczne)

-  tematyczne zabawy taneczne

- spotkania filmowe

-  przygotowanie stoiska tematycznego

Projekt zakończy się wydaniem kalendarza stylizowanego, zaprojektowanego przez uczestników oraz nagranie krótkiego filmu ”Opowiem Wam..” a także konferencją podsumowująca, która służyć ma rozpowszechnianiu efektów i rezultatów  działań w ramach projektu „Europo – daj się poznać”

Do tej pory odbyły się zajęcia z tańca irlandzkiego, walca angielskiego, konkursy z nagrodami na temat północnych krajów europejskich, warsztaty kulinarne dań belgijskich, irlandzkich i skandynawskich oraz wieczór karaoke. Obecnie realizowany jest blok: PÓŁNOC. Zajęcia odbywają się wieczorami w Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju.

Projekt ten jako jeden z nielicznych wniosków z Lubelszczyzny został rozpatrzony pozytywnie.

- Głównym tematem projektu jest poza formalna edukacja międzykulturowa, chcemy przede wszystkim podnieść  poziom ´świadomości, wiedzy i tolerancji na temat innych krajów, kultur europejskich, uczyć otwartości, elastycznego podejścia do innych, pełniejszego zrozumienia kultur we współczesnym świecie – opowiada Paweł Kuraś, koordynator projektu -Celem projektu jest również  pobudzenie do większej aktywności obywatelskiej, społecznej i kulturalnej młodzieży z Goraja, a także integracja, stwarzanie możliwości do poszukiwania nowych form rozwoju osobistego, rozwijania nowych pasji, hobby, tworzenia klubów młodzieżowych i grup nieformalnych, oraz dialog międzypokoleniowy.

Grupę inicjatywną tworzą: koordynator projektu – Paweł Kuraś, Ewa Malec, Ewelina Miszczak, Aneta Bucior oraz Rafał Stępniowski.

Projekt „Europo – daj się poznać” finansowany jest w ramach programu „Młodzież w działaniu” (Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, który pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację projektu działaniu.

 

 

III miejsce dla chóru z Goraja

Email Drukuj PDF

Chór Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Goraju zdobył  III miejsce podczas XVI Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Religijnej CANTATE DEO W Rzeszowie. Festiwal odbył się w dniach 22-23 czerwca 2012 r.

 

Do udziału w festiwalu zgłosiło się 27 chórów. Oceniało je jury składające się z : prof. Stefan Sedlicky, ks. dr Andrzeja Widak, prof. Grzegorz Oliwa oraz Aleksandra Niezgoda.  Przesłuchania odbyły się w Kościele Św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie. Chór gorajski pod dyrekcją Diany Adamskiej zaprezentował takie utwory jak: „Per Crucem”, „Salve Regina”, „Kołysanka bożonarodzeniowa”, „Kyrie, Gloria z „Missa brevis”. Jury wysoko oceniło chórzystów z Goraja, przyznając im trzecie miejsce. I miejsce zajął chór z Mielca, natomiast drugiego miejsca nie przyznano w ogóle. Tym większe jest to wyróżnienie dla chóru parafialnego z Goraja.

Organizatorami festiwalu byli: Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie, Diecezja Rzeszowska o Wojewódzki  Ośrodek Kultury w Rzeszowie.

 

Koncert Rodzinny

Email Drukuj PDF

Wiersze Tuwima i Brzechwy w odsłonie kabaretu GIEZ  i piosenki przypominające beztroskie lata dzieciństwa w wykonaniu Dziecięcego Zespołu Wokalnego- można było posłuchać  i zobaczyć  w niedzielne popołudnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju. Koncert Rodzinny dla dzieci, matek, ojców i mieszkańców gminy, z okazji zbliżających się wakacji  odbył się 17 czerwca 2012 r.

 

Podczas Koncertu można było usłyszeć takie niezapomniane, dziecięce  przeboje jak: „ Wszystkie dzieci nasze są”, „A ja wolę moją mamę”, „Kaczka Dziwaczka”, „Kulfon”, „Ada to nie wypada”, „Mama wszystko wie”.  Dziecięcy Zespół Wokalny czyli dziewczęta prowadzone przez Dianę Adamską wykonały piosenki przeplatane scenkami kabaretu GIEZ przygotowanego przez Henrykę Widz. Skecze kabaretu były humorystycznymi wersjami wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. „Ptasie radio”, „O Panu Tralalińskim”, „Okulary”, „Bocian i świnia”, „Gabryś” w nietypowej odsłonie bawiły publiczność również interaktywnie. „Lokomotywa” rozruszała najmłodszą widownię, po to, by na zakończenie wszyscy mogli wspólnie zaśpiewać „Wsiąść do pociągu…” i „Lato, lato. Lato czeka”.

 

Koncert Rodzinny

Email Drukuj PDF

Gminny Ośrodek Kultury w Goraju

serdecznie zaprasza

z okazji Dnia Matki, Dziecka, Ojca, Rozpoczęcia Wakacji

na

Koncert Rodzinny

17 czerwca 2012 roku tj. niedziela  o god z.13.00

W programie: Dziecięcy Zespół Wokalny

oraz kabaret GIEZ w nowej odsłonie

  

Regulamin Gry wiejskiej

Email Drukuj PDF


Regulamin „Gry wiejskiej z Dymitrem w tle”

 

1. Organizatorem Gry jest Grupa Nieformalna „Cebularze” przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury, Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Goraju.

2. Impreza realizowana jest w ramach projektu „Zdrowo, bezpiecznie, aktywnie i zabawowo”, którego koordynatorem jest Paweł Kuraś,

3. Imprezę dofinansowano ze środków:  Programu "Działaj Lokalnie VII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Urząd Gminy Biłgoraj, Urząd Miasta Biłgoraj, Urząd Miejski w Zwierzyńcu.

4. Gra będzie miała miejsce 8 lipca 2012 roku o godz. 14.00 rozpoczyna się przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju. Kończy o godz. 17.00 w miejscu finału.

5. Celem „Gry wiejskiej z Dymitrem w tle” jest: jest upamiętnienie 635 -lecia Goraja poprzez rozwiązywanie zadań i zagadek związanych z historią, kulturą, społecznością, religią, topografią Goraja; Poprzez dobrą zabawę zostaną połączone różne formy aktywności: sprawnościowa, intelektualna, artystyczna, w taki sposób by mieszkańcy mogli lepiej poznać swoją miejscowość i jej historię. Pozwoli to przyswojenie pewnej dawki wiedzy podczas znakomitej zabawy, zgodnie z mottem:„ Powiedz mi, a  zapomnę, pokaż a zapamiętam, pozwól mi dotknąć a zrozumiem”. Rozrywka ta służyć ma także integracji uczestników, którzy w duchu rywalizacji, ale jednocześnie w przyjaznej atmosferze spędzą ciekawie i aktywnie swój wolny czas.

6. Uczestnikami gry mogą być zespoły 4 – osobowe złożone z osób powyżej 14 roku życia, niepełnoletni zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody od rodziców na udział w zabawie.

7. „Gra wiejska z Dymitrem w tle” polega na rozwiązywaniu zadań, zagadek (łącznie 10) na tematy wymienione w pkt. 5.

~

Szczegóły realizacji tych zadań zostaną podane uczestnikom Gry tuż przed jej rozpoczęciem.

~

W wykonywaniu zadań musi uczestniczyć cały zespół

~

Poszczególne zadania wykonuje się według kolejności podanej na karcie uczestnictwa

~

Uczestnicy mogą poruszać się po Goraju pieszo, rowerem, hulajnogą, na rolkach, ale nie autem, motocyklem itp.

~

Drużyny nie mogą konsultować się między sobą i nawzajem sobie pomagać, powinny pracować całkowicie indywidualnie, ale również bez szkody dla konkurujących drużyn. Za niezdrową rywalizację lub wzajemną pomoc drużynom będą odejmowane punkty. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu przez uczestnika gry, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie gry organizatorzy mają prawo odebrania zespołowi karty i wykluczenia go z gry.

~

Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim.

~

Każdy z uczestników odpowiada za siebie, porusza się po miejscowości zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

~

Ewentualne ubezpieczenie na czas trwania gry pozostaje w gestii uczestników

~

8. Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących w Grze opieki medycznej.

9. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie zespołu w Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju do dn. 29 czerwca 2012 r. Każdy zespół otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (kartę drużyny), a następnie informacje niezbędne do rozpoczęcia gry.

10. Podczas Gry każdy Zespół musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy, za pośrednictwem którego będzie mógł (w razie konieczności) skontaktować się z Organizatorem.

11. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na: wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883).

12. Zwycięża zespół z największą ilością punktów na mecie, przy remisie decydujący będzie czas przybycia na metę.

13. Dla zwycięskiej drużyny przewidziano nagrodę główną. Pozostali uczestnicy otrzymają drobne upominki.

14. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych przyczyn.

16. Dla uczestników zostanie zorganizowane spotkanie wprowadzające (przedstawienie ogólnych zasad gry, tematyki, literatury dotyczącej tematu gry) o dokładnym terminie powiadomieni zostaną podczas zgłoszenia zespołu.

17. Każdy zespół ma do wykonania zadanie „0” - wymyślić nazwę dla swoje grupy oraz charakterystyczne elementy w wyglądzie, które będą odróżniać grupę od pozostałych grup, zadanie to będzie również punktowane.

18. Udział w grze jest bezpłatny.

 

Pobierz Kartę zgłoszeniową

 

 

 

 

 

Gra wiejska z Dymitrem w tle

Email Drukuj PDF

 

 

Gra Wiejska

Email Drukuj PDF

Z A P R O S Z E N I E

d o

GRY WIEJSKIEJ Z DYMITREM W TLE

Gra terenowa pełna oryginalnych atrakcji, emocji, przeżyć

Najlepsza drużyna wygra nagrodę

Zgłoś swój udział

Utwórz zespół

Wejdź do gry

Po zakończeniu i posumowaniu gry na uczestników czeka zabawa przy ognisku

Wydarzenie odbywa się w 635 rocznicę powstania Goraja.

 

Już 8 lipca 2012 roku, godz. 14.00

 

 

SERDECZNIE    ZAPRASZAMY

ORGANIZATORZY: "Cebularze", GOK Goraj, UG Goraj, SP Goraj, GP Goraj, GBP Goraj, OSP Goraj

Twórcy scenariusza : Paweł Kuraś, Marta Miszczak, Krystyna Wach, Monika Misa, Marta Bracha, Jadwiga Widz, Urszula Widz, Dorota Żółw.

 


 

Młodzież w działaniu

Email Drukuj PDF

Wiadomość z ostatniej chwili!!!
Już 18 czerwca rusza projekt Grupy Nieformalnej „Cebularze” - „Europo – daj się poznać”.
Chcesz nauczyć się np. tańca irlandzkiego?
Chcesz poznać smak potraw z różnych regionów Europy?
Chcesz obejrzeć dobry europejski film w spoko towarzyst...wie?
Chcesz spróbować swoich sił na wieczorku karaoke?
Chcesz pobawić się w rytm muzyki z różnych części Europy?
Chcesz zostać jedną z twarzy stylizowanego kalendarza na 2013 rok?
Jeśli tak to zgłoś się do Nas!!! Poznajmy razem Europę ;)
Projekt skierowany jest do osób w wieku 15 – 30 lat oraz powyżej 50tego roku życia.
Wszystkie działania w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne
Ilość miejsc ograniczona prosimy zainteresowanych o szybki kontakt!!!

Wszystkich zainteresowanych, mających jakieś wątpliwości, pytania, prosimy o kontakt facebookowy, bądź osobisty w Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju, bądź z samymi organizatorami ;p ZAPRASZAMY i przypominamy, ilość miejsc ograniczona!!!

 

 

IV Gorajski Festiwal Grillowania

Email Drukuj PDF

Wesoło i smacznie

Przy muzyce zespołu Retro, Gorajskiej Kapeli QŃ oraz w wesołych klimatach kabaretu GIEZ, odbył się IV Gorajski Festiwal Grillowania w Goraju. 3 czerwca na placu przy szkole podstawowej nie zabrakło różności kulinarnych z grilla, dobrej zabawy i konkurencji dla przedstawicieli 12 sołectw.

Po raz czwarty 12 sołectw z gminy Goraj wzięło udział we wspólnym grillowaniu. Podczas imprezy można było odwiedzić stoiska Hoszni Ordynackiej, Gilowa, Kondrat, Goraja, Abramowa, Średniówki, Majdanu Abramowskiego, Bononi, Zagród, Zastawia, Wólki Abramowskiej, Jędrzejówki. Każda z grup prezentowała inne dania kulinarne, wśród nich były: kiełbasy, karkówki, kurczaki, szaszłyki z grilla, sałatki, surówki, różnego typu wypieki. Impreza odbywała się przy muzyce zespołu Retro oraz Gorajskiej Kapeli Podwórkowej QŃ. Na scenie prezentował się również Kabaret GIEZ działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju. Oprócz prezentowania dań kulinarnych sołectwa mogły wykazać się w trzech konkurencjach. Pierwsza z nich polegała na zatańczeniu, do wylosowanego przez przedstawicieli danego sołectwa, rodzaju tańca. Bezkonkurencyjni w tym konkursie okazali się przedstawiciele Goraja, którzy zaprezentowali gorajską wersję hip- hopu, drugie miejsce zajęli przedstawiciele Zastawia z tańcem dyskotekowym, trzecie miejsce przedstawiciele Hoszni Ordynackiej z tańcem irlandzkim. Drugą konkurencją dla uczestników festiwalu grillowania  było Mini Euro, które odbyło się na kompleksie sportowym Orlik. Każde sołectwo wystawiło trzyosobowe drużyny, które reprezentowały poszczególne państwa Europy. Przed konkurencją sportową odbył się pokaz gimnastyczny dziewcząt z Gimnazjum Publicznego w Goraju. Zwycięską drużyną w Mini Euro okazała się drużyna z Zastawia reprezentująca Szwecję, drugie miejsce zajęła grupa ochotników reprezentujących Rosję, trzeci miejsce zajęli mieszkańcy Zagród reprezentujący Holandię. Trzecią zabawą integracyjną było ułożenie i odśpiewanie hymnu o grillowaniu. Drużyny śpiewające udowodniły, że mieszkańcy gminy Goraj są pomysłowi, zgrani i maja poczucie humoru. Pod koniec imprezy odbyło się losowanie nagród, dla wszystkich uczestników którzy zakupili wcześniej talony. Do wygrania były nagrody o charakterze sportowo-turystycznym: rowery, śpiwory, kije nordic- walking, plecaki, latarki itp.

Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Goraj i Gminny Ośrodek Kultury w Goraju przy współpracy OSP Goraj, UG Goraj oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Goraju.

 

Strażacy dzieciom

Email Drukuj PDF

Przyjemnie  i pożytecznie czyli strażacy dzieciom

Nie lada gratkę sprawili gorajscy strażacy dzieciom ze szkoły podstawowej. Młodzi uczniowie mogli poznać pracę strażaka „od kuchni”: zwiedzić wóz strażacki, przymierzyć ubrania służbowe, brać udział w pokazach ratownictwa medycznego. Spotkania dla 5 grup odbyły się 24 maja przed siedziba OSP w Goraju.

Ze spotkań ze strażakami skorzystało ponad 100 dzieci z oddziału zerowego i klas I- VI Szkoły Podstawowej w Goraju. O pracy strażaka opowiadali Paweł Pecka, Szymon Okuniewski i Stanisław Malec. Oprócz zapoznania dzieci z budową samochodu strażackiego i ubrania służbowego, strażacy przekazywali wiedzę na temat podstawowych zasad pierwszej pomocy i zachowania się w razie niebezpieczeństwa. Poprzez pogadankę w formie zabawy strażacy starali się przekazać dzieciom umiejętności racjonalnego zachowania się w razie pożaru i innych zagrożeń.  Każdą grupę żegnał sygnał wozu strażackiego i woda lana z działka.

Spotkania odbyły się w ramach projektu „Zdrowo, bezpiecznie, aktywnie i zabawowo” realizowanego przez Grupę Nieformalną ‘Cebularze” we współpracy z OSP Goraj i Gminnym Ośrodkiem Kultury, dofinansowanego ze środków: Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Gminę Miasto Biłgoraj, Gminę Biłgoraj i Gminę Zwierzyniec.

 

Gra Wiejska z Dymitrem w tle

Email Drukuj PDF

Gra wiejska „Z Dymitrem w tle”

Niesamowite wrażenia, przygoda na miarę ciekawej  gry komputerowej, powrót do przeszłości, mnóstwo zagadek i tajemnic do rozwikłania – to oferuje pierwsza gra wiejska, jaka odbędzie się 8 lipca w Goraju.

Nieformalna Grupa Cebularze działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju zaprasza mieszkańców gminy Goraj do wzięcia udziału w niecodziennym wydarzeniu.  8 lipca ulicami Goraja odbędzie się gra terenowa. Do udziału w grze organizatorzy zapraszają drużyny czteroosobowe reprezentujące różne grupy społeczne, organizacje, zakłady pracy. Zabawa będzie polegała na wykonywaniu różnych zadań na punkty. Zadania będą zlecone przez dziesięć Postaci Goraja, które będą przemieszczać się po całej miejscowości. Planszą w grze jest Goraj, pionkami sami uczestnicy, którzy będą musieli kojarzyć fakty, rozwiązywać zagadki związane z przeszłością Goraja, kulturą i otaczającą rzeczywistością. Gra jest osadzona na fabule tajemnicy- testamentu jaki pozostawił Dymitr- założyciel miejscowości. Zawodnicy będą mieli za zadanie odszukać dokument. Na uczestników zabawy czekają ciekawe nagrody i niespodzianka, będąca finiszem gry. Poprzez grę wiejską zostanie uczczona 635 rocznica lokacji Goraja.

Zgłoszenia będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju do 29 czerwca 2012 r.

Gra wiejska odbędzie się w ramach projektu „Zdrowo, bezpiecznie, aktywnie i zabawowo” realizowanego przez Grupę Nieformalną ‘Cebularze” działającym przy Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz  Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum w Goraju dofinansowanego ze środków: Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Gminę Miasto Biłgoraj, Gminę Biłgoraj i Gminę Zwierzyniec.

 

 

 

Iza urzekła również powiat

Email Drukuj PDF

Izabela Więcław została laureatką nie tylko szczebla gminnego Małego Konkursu Recytatorskiego. Jako jedna z trzech laureatek będzie reprezentować również powiat biłgorajski w Lublinie.

Izabela Więcław zaprezentowała wiersz „Mama nie przyjdzie dziś do szkoły” – Doroty Dobak Hadrzyńskiej (DODOHA). Swoim emocjonalnym wykonaniem urzekła komisję gminna oraz powiatową.

Gminne eliminacje XXXI Małego Konkursu Recytatorskiego odbyły się 9 maja. Komisja w składzie: Maria Furmanek – przewodniczący, Joanna Lewczyk- członek, Diana Adamska – członek po przesłuchaniu 19 uczestników postanowiła przyznać nagrody w dwóch kategoriach: Kategoria I  klasy I-II

I miejsce- Martyna Kańkowska i Mikołaj Kalinowski

II miejsce Michał Rożek

Wyróżnienie Izabela Kołodziej

 

Kategoria II, klasy IV- VI

I miejsce : Izabela Więcław

II miejsce Natalia Kowal

III miejsce Aneta Ćmiel

Wyróżnienie Natalia Momot.

Na eliminacjach powiatowych 12 maja w BCK Biłgoraj gminę Goraj reprezentowała Izabela Więcław i Natalia Kowal.

 

Popołudnie nie tylko dla seniorów

Email Drukuj PDF

29 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju odbyło się Popołudnie dla Seniorów, podczas którego wystąpił Klub Seniora z Frampola z opiekunem Ludwiką Doliną i prezesem klubu Zofią Dubiel oraz Gorajska Kapela Podwórkowa QŃ. Klub Seniora przedstawił sześć humorystycznych scenek, natomiast kapela przypomniała najbardziej znane piosenki ze swojego repertuaru.

Po koncercie odbył się wernisaż wystawy poplenerowej Nielisz 2011.
Ekspozycja zawierała 17 prac wykonanych w różnych technikach malarskich. W większości były to płótna malowane akrylami, ale również oleje, pastele oraz technika mieszana.
Wszystkie prezentowane dzieła powstały miedzy 7 a 11 lipca 2011 roku podczas wspomnianego pleneru malarskiego, którego celem było pokazanie piękna Nielisza i jego okolic.
Pomysłodawcą, współorganizatorem i jednym z uczestników przedsięwzięcia był Pan Dariusz Król artysta - malarz mieszkający w Szczebrzeszynie. Pozostali uczestnicy to artyści pochodzący z różnych stron Polski: Natalia Maciocha (Łukowa), Michalina Maciocha (Łukowa), Hanna Chróścicka-Kasak (Warszawa, Katarzyna Bączkowska (Pyskowice), Olga Ząbroń (Kraków), Katarzyna Czuchnowska (Rzeszów), Cyprian Biełaniec (Rzeszów), Anna Szyszka (Warszawa), Joanna Zięblińska (Kraków), Kamila Bednarska (Rzeszów), Dagmara Skalska (Katowice).
Wystawę udostępniła nam pani Agnieszka Zymon- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu.

 

Popołudnie dla Seniorów

Email Drukuj PDF

Gminny Ośrodek Kultury w Goraju serdecznie zaprasza

na

Popołudnie dla Seniorów

29.IV.2012 roku tj. niedziela

godz. 13.00

W programie: występ Klubu Seniora działającego przy MGOK Frampol

występ Gorajskiej Kapeli Podwórkowej QŃ

wystawa poplenerowa - Nielisz 2011"

 

Zapraszamy nie tylko seniorów, ale wszystkich którzy chcieliby spędzić miło niedzielne popołudnie. Po części artystycznej odbędzie się spotkanie dla osób, które chciałyby zaangażować się w powstanie Klubu Seniora w Goraju


 

Wyrecytowała i wygrała

Email Drukuj PDF

Katarzyna Kowal zajęła I miejsce w gminnych eliminacjach konkursu recytatorskiego „Przebudzeni do życia”.  Eliminacje odbyły się 4 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju.

Do konkursu zgłosiły się tylko trzy osoby, przygotowane przez Martę Skurzak i Martę Wykrętek.

Komisja w składzie: Diana Adamska- przewodniczący, Iwona Rakuś- członek i Tomasz Pąk- członek po wysłuchaniu uczestników przyznała następujące miejsca: I miejsce – Katarzyna Kowal, II miejsce- Patryk Furlepa, III miejsce – Patrycja Habza. Na eliminacjach powiatowych, które odbędą się 14 kwietnia 2012 roku w Biłgorajskim Centrum Kultury w „Piwnicy pod Bazą”, gminę Goraj będzie reprezentować  laureatka I miejsca.  Katarzyna Kowal będzie prezentować „Rozmowę z kamieniem” Wisławy Szymborskiej i „Lekcja polskiego”- fragment „Syzyfowych prac” Stefana Żeromskiego.

Były to już szóste eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Przebudzeni do życia” dla  gimnazjalistów.

 
Email Drukuj PDF

W Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju zapraszamy na zajęcia plastyczne, taneczne, dziennikarskie, muzyczne i świetlicowe.

 

Zajęcia prowadzone przez Dyrektor GOK Martę Miszczak:

 • Zajęcia dziennikarskie dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - wtorek lub środa godz. 16.30 ( dzień do uzgodnienia kilka dni przed planowanymi zajęciami)
 • Zajęcia dziennikarskie dla młodzieży z klas IV-VI - wtorek, godz. 14.00
 • zajęcia plastyczne dla młodzieży gimnazjalnej - czwartek, godz. 15.00

 

Zajęcia prowadzone przez Instruktora ds. plastyki i teatru Henrykę Widz:

 • Zajęcia plastyczne dla dzieci - środa i piątek  godz. 15.00
 • Warsztaty plastyczne dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone są okazjonalnie i tematycznie np. malowanie na szkle, bombki decoupage, stroiki świąteczne
 • Zajęcia teatralne dla młodzieży i dorosłych: wtorki, środy, soboty - od godz. 19.00, a także w inne dni w zależności od potrzeby

 

Zajęcia prowadzone przez Instruktora ds. muzyki Dianę Adamską:

 • Chór Bel Canto (wiek 14-16) - wtorek 14.45 - 15.45, środa 15.00- 16.00
 • Chór Bel Canto (wiek 18-24) - czwartek 19.00- 20.30 piątek godz. 18.00- 19.00
 • Dziecięcy Zespół Wokalny - środa godz. 13.40 -15.00
 • zajęcia indywidualne z gry na instrumentach czwartek godz. 13.00- 14.30 inne terminy do uzgodnienia

 

Ponadto w Gminnym Ośrodku Kultury odbywają się próby Gminnej Orkiestry Dętej oraz Gorajskiej Kapeli Podwórkowej QŃ, przy czym próby prowadzone są przynajmniej dwa razy w miesiącu w terminach ustalanych na bieżąco.

 

Życzenia

Email Drukuj PDF

 

Wesołych i Pogodnych Świąt Wielkanocnych!

Przebudzenia wiosennego, nie tylko w święta,

radości każdego dnia,

rodzinnego ciepła,

nowych pomysłów na życie,

"odświeżenia" ducha i umysłu

oraz

dni, które przynoszą nadzieję i ukojenie

z okazji Wielkiej Nocy

życzą

pracownicy GOK w Goraju

 

 

 

 

Konkursy o UE rozstrzygnięte

Email Drukuj PDF

Konkursy O Unii Europejskiej zostały rozstrzygnięte

W konkursie plastycznym „Opowiedz o wybranym państwie UE rysunkiem” ogłoszonym dla klas IV-VI: I miejsce zajęła Olga Wykrętek, II miejsce: Eliza Dubiel i III miejsce: Julia Kiełbasa i Barbara Pikul. W konkursie na opowiadanie „Jak zmienia się nasza Najbliższa okolica w wyniku pozyskanych środków unijnych i jak mogłaby się zmieniać w przyszłości” zgłosiły się tylko trzy uczestniczy. Otrzymały równorzędne nagrody: Ewa Malec, Katarzyna Borsuk i Katarzyna Pydo.

W konkursie wiedzy o UE dla gimnazjalistów  I miejsce zajęła Dominika Tatara, II miejsce: Monika Borsuk, III miejsce Anna Kawęcka. Więcej na temat przebiegu konkursu wiedzy o UE poniżej w artykule o Dniu Talentów:

W iście europejskim stylu odbył się Dzień Talentów w Gimnazjum Publicznym w Goraju 21 marca 2012 r. Nie brakowało przedstawicieli różnych krajów, konkursów wiedzy, kulinarnych dań europejskich i wielu innych atrakcji przybliżających temat UE od strony mniej oficjalnej.

Młodzież z Goraja pierwszy Dzień Wiosny świętowała bardzo aktywnie i rozrywkowo.

W pierwszej części Dnia Talentów odbyła się prezentacja przebierańców reprezentujących poszczególne kraje unii europejskiej i kojarzących się róznymi narodowościami. Nie zabrakło wśród nich hiszpańskiej tancerki, Szkota w spódnicy, szwajcarskiej krowy Milki, belgijskiego Smerfa, Mikołaja z Finlandii czy też greckiej bogini. Gimnazjaliści przygotowali w tym dniu również pokaz multimedialny na temat Irlandii i Francji. Wzięli również udział w zabawie polegającej na odgadywaniu z jakiego państwa pochodzą wybrane utwory muzyczne prezentowane przez nauczycielkę. Kolejnym etapem emocjonującego Dnia Talentów był finał konkursu wiedzy o UE przeprowadzony w formie turnieju „Jeden z dziesięciu”. Pierwszy etap konkursu odbył się jeszcze 1 marca 2012 roku. Uczniowie wówczas odpowiadali na pytania testowe. Do finału zakwalifikowali się: Anna Kawęcka, Dominika Tatara, Anna Skubis, Łucja Świca, Faustyna Dążałowicz, Izabela Rapa, Anna Książek, Wojciech Łupina, Bartosz Krukowski, Monika Borsuk. W formie turnieju uczniowie odpowiadali na pytania z różnych dziedzin dotyczących krajów UE: parlamentu europejskiego, kultury, religii, geografii, historii. Pierwsze miejsce zajęła Dominika Tatara, drugie miejsce: Monika Borsuk i trzecie miejsce: Anna Kawęcka.

Podczas Dnia Talentów odbyła się również degustacja dań europejskich przygotowanych przez uczniów oraz konkurs wiedzy z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, którego laureatami zostali kolejno: Monika Borsuk, Karol Łupina i Agata Gawda. Podczas tego emocjonującego dnia odbywały się również rozgrywki sportowe na hali w gimnazjum: mecz finałowy w siatkówkę pomiędzy klasami I b a III b. Zwyciężyli trzecioklasiści.

Konkurs wiedzy o UE został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Goraju przy współpracy Nieformalnej Grupy „Cebularze”, Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Goraju, Gimnazjum Publicznego w Goraju, Rad Rodziców tych Szkół i Biblioteki Publicznej w Goraju. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Prof. Lena Kolarska – Bobińska, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Wójt Gminy Goraj - Pan Czesław Małyszek. Patronów honorowych reprezentowali podczas Dnia Talentów; sekretarz gminy Goraj- Zenon Głowala oraz Martyna Jasielska z Biura Poselskiego Leny Kolarskiej – Bobińskiej.

Patronat medialny nad konkursem objęli: portal biłgorajska.pl oraz NOWa  Gazeta Biłgorajska.

 

f

 

 

 

KABARETOWE OSTATKI

Email Drukuj PDF

19 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się "Kabaretowe Ostatki" podczas, których wystąpił Kabaret GIEZ prowadzony przez Henrykę Widz- instruktora GOK oraz muzyczni przyjaciele przygotowani przez Dianę Adamską- instruktora GOK: wokalistki i wokaliści oraz Dziecięcy Zespół Wokalny.

Impreza odbywała się scenerii zimowej: przed sceną siedziały statystki- tzw. Śnieżynki, które umilały przedstawienie i zabawiały najmłodszą publiczność.

Podczas wieczoru można było usłyszeć takie piosenki jak: ‘Kulig”,  „Zima lubi dzieci”, „Pada śnieg”, „Jest taki dzień”.

Kabaret wystąpił z 5 skeczami. Publiczność dopisała. Najmłodsza uczestniczka występu miała 5 lat

Na scenie wystąpiło ok. 30 osób w różnym wieku. Siłą  imprezy była różnorodność i  przytulny, zimowy klimat.

 

 

Gorajskie Kolędowanie po raz czwarty

Email Drukuj PDF

 

Rekordowa liczba uczestników, bo aż ponad 170 osób i rekordowa liczba grup biorących udział w imprezie, bo aż 11 grup. IV Gorajskie Kolędowanie było wyjątkowe pod kilkoma względami.

29 stycznia Gminny Ośrodek Kultury w Goraju tętnił życiem przez całe popołudnie. Na scenie GOK-u już po raz czwarty zaprezentowały się różne zespoły z terenu gminy na Przeglądzie Form Kolędniczych o Tematyce Bożonarodzeniowej i Noworocznej „Gorajskie Kolędowanie”.  Repertuar i wiek uczestników był bardzo zróżnicowany. Można było zobaczyć przedstawienia teatralne oraz wysłuchać kolęd i pastorałek.  Pierwsi wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Goraju z jasełkami. Była to najliczniejsza grupa, licząca 60 osób, przygotowana przez panie Urszulę Maksymiec oraz Ewa Antolak. Najmłodsi uczestnicy czyli przedszkolaki rozbawiały do łez przedstawieniem pn. „Aniołki”. Urokowi  maluchów trudno było się oprzeć. Jako trzecia grupa zaprezentowała się Grupa Teatralna NOVI w reżyserii pani Danuty Borowiak. Przedstawienie powstało w niezwykłym tempie, bo tylko w ciągu 6 dni. „Puste miejsce” w ich wykonaniu poruszało na pewno nie jedno serce. Po grupie NOVI wystąpiły Hosznianki , które zaprezentowały tradycyjne kolędy. Następnie na scenie pojawił się po raz pierwszy na scenie GOK, zespół śpiewaczy z Kondrat. Kolejną grupą był Dziecięcy Zespół Wokalny działający przy GOK-u prowadzony przez Dianę Adamską. Po występie dziewcząt można było posłuchać kolęd w wykonaniu Zastawianek, pań które od kilku już lat urozmaicają występy artystyczne na terenie naszej gminy. Swój debiut miało również Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Zagrodzanie”, którzy ze spektaklem „W dzień wigilijny” przypomnieli o wszystkich zwyczajach związanych z wieczerzą wigilijną. Montaż słowno- muzyczny „Narodził się w Betlejem” przygotowały panie ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Kobieta Aktywna”. Następnie wystąpiły Bononianki, które zaprezentowały wiersze i kolędy bożonarodzeniowe. Ostatnią grupą, która zakończyła „Gorajskie Kolędowanie” była grupa strażaków jednostki OSP w Hoszni Ordynackiej. Był to mocny akcent na zakończenie imprezy, silne głosy męskie nie potrzebowały mikrofonów

 

Konkurs plastyczny

Email Drukuj PDF

Regulamin konkursu

 

Opowiedz o państwie Unii Europejskiej rysunkiem

 

1.      Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Goraju przy współpracy Nieformalnej Grupy „Cebularze”, Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Goraju, Gimnazjum Publicznego w Goraju, Rady Rodziców tych Szkół i Biblioteki Publicznej w Goraju.

2.      Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Prof. Lena Kolarska – Bobińska, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Wójt Gminy Goraj - Pan Czesław Małyszek.

3.      Patronat medialny sprawują: portal Biłgorajska.pl oraz NOWa  Gazeta Biłgorajska.

4.      Celem konkursu jest popularyzowanie i szerzenie wiedzy na temat Europy wśród uczniów szkoły podstawowej w Gminie Goraj.

5.      Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Goraju.

6.      Konkurs polega na przygotowaniu przez uczestników prac plastycznych na temat: Opowiedz rysunkiem o państwie Unii Europejskiej. Młodzi uczestnicy konkursu powinni przedstawić wybrane państwo należące do Unii Europejskiej (poza Polską), na zasadzie skojarzeń i zdobytej wiedzy. W szczególności zwracamy uwagę na samodzielność przygotowania prac.

7.      Technika prac dowolna.

8.      Prace konkursowe, podpisane imieniem i nazwiskiem oraz numerem klasy, należy składać w terminie: 01.02.2012 – 15.03.2012 w Szkole Podstawowej bądź w Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju. Prace złożone po terminie nie będą oceniane.

9.      Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora Konkursu praw autorskich do nadesłanych prac, w tym prawa do ich publikowania, bez ograniczeń w zakresie terminu, wielokrotności, pól eksploatacji oraz kontekstu publikacji.

10.  Złożone prace przechodzą na własność Organizatorów konkursu i nie będą zwracane.

11.  Spośród złożonych prac Jury wyłoni 3 zwycięzców.

12.  Jury powołuje Organizator konkursu. Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani najpóźniej do 30.03.2012.

13.  3 laureatów konkursu otrzyma nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

14.  Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie konkursu

 

Konkurs na opowiadanie

Email Drukuj PDF

Regulamin konkursu

 

Jak zmienia się Nasza najbliższa okolica w wyniku

środków UE i jak mogłaby się zmieniać w przyszłości?

 

1.      Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Goraju przy współpracy nieformalnej grupy Cebularze, Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Goraju, Gimnazjum Publicznego w Goraju, Rad Rodziców tych Szkół i Biblioteki Publicznej w Goraju.

2.      Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Prof. Lena Kolarska – Bobińska, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Wójt Gminy Goraj - Pan Czesław Małyszek.

3.      Patronat medialny sprawują: Gazeta Biłgorajska oraz NOWa  Gazeta Biłgorajska.

4.      Celem konkursu jest popularyzacja i szerzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej, zasad jej funkcjonowania oraz funduszy pomocowych dla Polski na lata 2007 – 2013.

5.      Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Goraj powyżej 16 roku życia.

6.      Konkurs polega na przygotowaniu przez uczestników prac pisemnych – opowiadań, na temat: Jak zmienia się Nasza najbliższa okolica w wyniku pozyskanych środków UE i jak mogłaby się zmieniać w przyszłości? Uczestnicy konkursu powinni wykazać się elementarną wiedzą na temat funduszy europejskich oraz ciekawym i pomysłowym podejściem do tematu. Doceniony będzie przede wszystkim własny punkt widzenia, pomysłowość, a nie wiedza teoretyczna.

7.      Maksymalna objętość pracy to 4 strony formatu A4.

8.      Prace konkursowe, podpisane imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania należy składać w terminie 01.02.2012 – 15.03.2012. w Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju bądź przesyłać na adres mailowy Organizatora. Prace złożone po terminie nie będą oceniane.

9.      Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora Konkursu praw autorskich do nadesłanych prac, w tym prawa do ich publikowania, bez ograniczeń w zakresie terminu, wielokrotności, pól eksploatacji oraz kontekstu publikacji.

10.  Złożone prace przechodzą na własność Organizatorów konkursu i nie będą zwracane.

11.  Spośród złożonych prac Jury wyłoni 3 zwycięzców.

12.  Jury powołuje Organizator konkursu. Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani najpóźniej do 30.03.2012.

13.  3 laureatów konkursu otrzyma nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

14.  Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

15.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie konkursu.

 

 

Konkurs o UE

Email Drukuj PDF

Jak zmienia się Nasza najbliższa okolica w wyniku

środków UE i jak mogłaby się zmieniać w przyszłości?

 

1.      Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Goraju przy współpracy nieformalnej grupy Cebularze, Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Goraju, Gimnazjum Publicznego w Goraju, Rad Rodziców tych Szkół i Biblioteki Publicznej w Goraju.

2.      Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Prof. Lena Kolarska – Bobińska, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Wójt Gminy Goraj - Pan Czesław Małyszek.

3.      Patronat medialny sprawują: Gazeta Biłgorajska oraz NOWa  Gazeta Biłgorajska.

4.      Celem konkursu jest popularyzacja i szerzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej, zasad jej funkcjonowania oraz funduszy pomocowych dla Polski na lata 2007 – 2013.

5.      Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Goraj powyżej 16 roku życia.

6.      Konkurs polega na przygotowaniu przez uczestników prac pisemnych – opowiadań, na temat: Jak zmienia się Nasza najbliższa okolica w wyniku pozyskanych środków UE i jak mogłaby się zmieniać w przyszłości? Uczestnicy konkursu powinni wykazać się elementarną wiedzą na temat funduszy europejskich oraz ciekawym i pomysłowym podejściem do tematu. Doceniony będzie przede wszystkim własny punkt widzenia, pomysłowość, a nie wiedza teoretyczna.

7.      Maksymalna objętość pracy to 4 strony formatu A4.

8.      Prace konkursowe, podpisane imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania należy składać w terminie 01.02.2012 – 15.03.2012. w Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju bądź przesyłać na adres mailowy Organizatora. Prace złożone po terminie nie będą oceniane.

9.      Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora Konkursu praw autorskich do nadesłanych prac, w tym prawa do ich publikowania, bez ograniczeń w zakresie terminu, wielokrotności, pól eksploatacji oraz kontekstu publikacji.

10.  Złożone prace przechodzą na własność Organizatorów konkursu i nie będą zwracane.

11.  Spośród złożonych prac Jury wyłoni 3 zwycięzców.

12.  Jury powołuje Organizator konkursu. Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani najpóźniej do 30.03.2012.

13.  3 laureatów konkursu otrzyma nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

14.  Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

15.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie konkursu.

 

 

Konkursy o Unii Europejskiej

Email Drukuj PDF

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w trzech konkursach na temat Unii Europejskiej. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

1. Uczniów z klas IV_VI zapraszamy do konkursu plastycznego pn."Opowiedz o Państwie Unii rysunkiem"

2. Gimnazjalistów zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o UE w formie teleturnieju

3. Mieszkańców gminy powyżej 16 roku życia zapraszamy do konkursu na opowiadanie "Jak zmienia się nasza najbliższa okolica pod wpływem środków UE i jak mogłaby się zmieniać w przyszłości?

Organizatorem konkursów jest Gminny Ośrodek Kultury w Goraju przy współpracy Nieformalnej Grupy cebularze. Szkoły Podstawowej  im. gen. Wł. Sikorskiego w Goraju, Gimnazjum Publicznego w Goraju, Rady Rodziców obu szkół i Biblioteki Publicznej w Goraju.

Patronat honorowy nad konkursem objęła prof. Lena Kolarska- Bobińska poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Wójt Gminy Goraj- Czesław Małyszek.

Więcej w regulaminach konkursów.

 

Drewniany talerz- spektakl

Email Drukuj PDF

Serdecznie zapraszamy na spektakl "Drewniany talerz"

w reżyserii Danuty Borowiak

Spektakl odbędzie się w niedzielę 22 stycznia 2012 roku

o godz.13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury

Przedstawi go Grupa Teatralna NOVI

 

IV GORAJSKIE KOLĘDOWANIE

Email Drukuj PDF

Gminny Ośrodek Kultury w Goraju

serdecznie zaprasza na Przegląd Form Kolędniczych

o Tematyce Bożonarodzeniowej i Noworocznej

"Gorajskie Kolędowanie" 2012

W tym roku odbędzie się w dniu 29 stycznia 2012 roku.

Godz. 13.00, miejsce: sala widowiskowa GOK

 

konkurs Wiedzy o Europie i UE

Email Drukuj PDF

Regulamin konkursu

 

Wiedzy o Europie i UE

 

1.      Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Goraju przy współpracy Nieformalnej Grupy „Cebularze”, Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Goraju, Gimnazjum Publicznego w Goraju, Rad Rodziców tych Szkół i Biblioteki Publicznej w Goraju.

2.      Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Prof. Lena Kolarska – Bobińska, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Wójt Gminy Goraj - Pan Czesław Małyszek.

3.      Patronat medialny sprawują: Gazeta Biłgorajska oraz NOWa  Gazeta Biłgorajska.

4.      Celem konkursu jest popularyzowanie i szerzenie wiedzy na temat krajów europejskich, Unii Europejskiej – instytucji i zasad jej funkcjonowania oraz funduszy pomocowych dla Polski na lata 2007 – 2013, wśród uczniów szkoły gimnazjalnej w Gminie Goraj.

5.      Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Gimnazjum Publicznego w Goraju.

6.      Jest to konkurs wiedzy ogólnej, składający się z dwóch etapów.

7.      W I etapie uczestnicy mają za zadanie rozwiązać test półotwarty składający się z 10 pytań dot. celów konkursu. Do etapu II kwalifikuje się 10 najlepszych punktowo wyników. Etap drugi odbywa się poprzez turniej, polegający na ustnej serii pytań z różnych dziedzin związanych z pkt. 4

8.      Do etapu I zgłaszać się można od 01.02.2012 do 29.02.2012 r. Etap I odbędzie się 01.03.2012 r.

9.      Finałowy etap II planowany jest na 21.03.2012 r.

10.  3 laureatów konkursu otrzyma nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy, natomiast finałowa dziesiątka również podziękowania w formie dyplomów.

11.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie konkursu.

 

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 9 z 11

Copyright © 2010 GOK - Goraj,
wyk. Łukasz Bracha