Czcionka: A A+ A++ Kontrast Kontrast

Jubileuszowy Goraj

2012-07-23

Jubileuszowy Goraj

110-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Goraju oraz 10-lecie Gminnej Orkiestry Dętej w Goraju

 

 

22 lipca 2012 roku na rynku w Goraju odbyły się dwie jubileuszowe uroczystości: 110 – lecie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Goraju oraz 10-lecie Gminnej Orkiestry Dętej w Goraju.

Przy wjeździe do Goraja artystycznym akcentem podkreślającym uroczystości były dwie postacie: strażaka i orkiestranta, wykonane z bel siana.

 

Te dwa jubileusze miały wyjątkowy charakter, ponieważ zbiegły się z innym ważnym dla Goraja historycznym wydarzeniem, a mianowicie ? 635-leciem powstania Goraja.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji jednostki i orkiestry oraz mieszkańców miejscowości Goraj, odprawioną na  Rynku 600-lecia w Goraju.  Mszę odprawił ks. Jan Fiedurek, a homilię wygłosił ks. Tomasz Duma.

Po zakończeniu mszy św. oficjalnego otwarcia tej podniosłej uroczystości dokonał Wójt Gminy Goraj, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Goraju druh Czesław Małyszek.

Następnie Naczelnik OSP Goraj ? druh Jan Okuniewski przedstawił rys historyczny jednostki OSP Goraj.

Po zakończeniu mszy rozpoczęła się ceremonia uroczystego wręczania medali i odznaczeń zasłużonym druhom.

Złotym medalem ?Za zasługi dla pożarnictwa? odznaczono:

 • Druha Czesława Małyszka
 • Druha Jana Okuniewskiego

Srebrnym medalem ?Za zasługi dla pożarnictwa? odznaczono:

 1. Druha Tomasza Franczaka
 2. Druha Krzysztof Misę
 3. Druha Marka Misę
 4. Druha Grzegorza Skurzaka
 5. Druha Pawła Peckę

 

Brązowym Medalem ?Za zasługi dla pożarnictwa? odznaczono:

 1. Druha Zbigniewa Dziadosza
 2. Druha Dariusza Wlizłę

 

Odznakę ?Strażak wzorowy? otrzymali :

 1. Druh Franczak Dariusz
 2. Druh Gorzkowski Łukasz
 3. Druh Jarosz Wojciech
 4. Druh Kiełbasa Paweł
 5. Druh Klenk Marcin
 6. Druh Małysz Arkadiusz
 7. Druh Misa Grzegorz
 8. Druh Misa Tomasz
 9. Druh Mysłowski Andrzej

10.  Druh Pintal Mirosław

11.  Druh Walec Wojciech

30 wymienionych poniżej druhów otrzymało odznaki za wysługę lat:

 1. Dh Józef Skurzak ? z  65 – letnim stażem

 

 1. Dh Stanisław Malec s. St. ? 55 – letnim stażem

 

 1. Dh Edward Hawryło ? 50 – letnim stażem
 2. Dh Jan Malec s. St. ? 50  – letnim stażem
 3. Dh Józef Pecka ? 50 –    letnim stażem

 

 1. Dh Kazimierz Kalinowski ? 35 letnim stażem

 

 1. Dh Stanisław Łupina ? 30 –    letnim stażem

 

 1. Dh Mieczysław Jamroży ? 25 –   letnim stażem
 2. Dh Stanisław Malec s. Jana ? 25 –   letnim stażem

 

10.  Dh Jan Okuniewski ? 20 –   letnim stażem

 

11.  Dh.Tomasz Franczak ? 15 –  letnim stażem

12.  Dh Grzegorz Skurzak ? 15 –  letnim stażem

 

13.  Dh Zbigniew Dziadosz ? 10 –  letnim stażem

14.  Dh Arkadiusz Małysz ? 10  – letnim stażem

15.  Dh Krzysztof Misa s. St. ? 10 –  letnim stażem

16.  Dh Marek Misa ? 10 –  letnim stażem

17.  Dh Paweł Pecka ? 10 –  letnim stażem

18.  Dh Dariusz Wlizło ? 10 –  letnim stażem

 

19.  Dh Dariusz Franczak ? 5 –  letnim stażem

20.  Dh Robert Gąbka ? 5 – letnim stażem

21.  Dh Łukasz Gorzkowski ? 5 – letnim stażem

22.  Dh Wojciech Jarosz ? 5 –   letnim stażem

23.  Dh Radosław Kałamajka ? 5 –  letnim stażem

24.  Dh Paweł Kiełbasa ? 5  –  letnim stażem

25.  Dh Marcin Klenk ? 5 –  letnim stażem

26.  Dh Michał Malec ? 5 – letnim stażem

27.  Dh Grzegorz Misa ? 5 –  letnim stażem

28.  Dh Tomasz Misa ? 5 – letnim stażem

29.  Dh Mirosław Pintal ? 5 –  letnim stażem

30.  Dh Wojciech Walec ? 5 –  letnim stażem

Jednostka OSP świętująca swój jubileusz otrzymała od Prezesa Oddziału Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie druha Mariana Starownika. list gratulacyjny.

Natomiast Gminna Orkiestra Dęta z okazji jubileuszu otrzymała nowy klarnet oraz pamiątkowe medale i statuetkę. Józef Czerw – kapelmistrz orkiestry otrzymał również medal ?Zasłużony dla Województwa Lubelskiego? nadany przez Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego za zasługi dla kultury.

W programie uroczystości przewidziano również wystąpienia okolicznościowe, dlatego też na zakończenie uroczystości krótkimi wystąpieniami zaproszeni goście gratulowali pięknych jubileuszy, składając jednocześnie na ręce prezesa OSP Goraj oraz Kapelmistrza Gminnej Orkiestry Dętej Pana Józefa Czerwa listy gratulacyjne jak i drobne upominki.

 

Na koniec Wójt Gminy podziękował tym, którzy przez swoje zaangażowanie przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości.

 

 

Uroczystość zakończyła się koncertem Gminnej Orkiestry Dętej przy udziale Karoliny Kowal.

Ochotnicza Straż Pożarna w Goraju obecnie  liczy 46 członków. Jej zarząd stanowią:

Prezes ? Stanisław Malec

Naczelnik ? Okuniewski Jan

z ? ca naczelnika ? Jamroży Mieczysław

skarbnik ? Malec Stanisław s. Jana

gospodarz ? Gorzkowski Łukasz

sekretarz ? Klenk Marcin

członek zarządu ? Misa Marek

Tak, jak w całym kraju, tak i naszej jednostki nie stać na sprzęt najwyższej klasy, ale bywały czasy ? kiedy nie stać jej było choćby na mundury, czy buty.

Od 110 lat strażacy ? ochotnicy nieprzerwanie stanowią jedną wielką rodzinę. Pełnią co roku wartę przed Grobem Pańskim na Wielkanoc, sprawują opiekę nad kapliczką świętego Jana, przystrajają ją i przygotowują ołtarz obchodów Bożego Ciała, organizują uroczyste defilady w dzień swojego patrona ? świętego Floriana i w dzień parafialnych odpustów oraz świąt patriotycznych. Co roku sekcja gorajska jako jedyna w okolicy organizuje pożegnanie Starego Roku. W roku bieżącym najmłodsi wiekiem strażacy zaangażowali się w prace porządkowe na terenie cmentarza wojennego w Zastawiu.

Straż jest czynna nie tylko w obrębie własnej gminy w razie pożaru, wypadku, czy innych klęsk żywiołowych, ale też angażuje się w akcje ratownicze na terenach sąsiednich gmin jak i w chwilach poważnego zagrożenia ? na terenach gmin bardziej od Goraja oddalonych. Wspomnieć tutaj należy udział strażaków w usuwaniu w 2010 roku skutków powodzi na Wiśle, do akcji ratowniczej sekcja z OSP Goraj wyjeżdżała tam trzykrotnie. Po fali powodzi zarówno w 1977 roku jak i w 2010 roku – jednostka włączała się do zbierania darów dla poszkodowanych. Corocznie strażacy gorajscy biorą udział w manewrach, ćwiczeniach i zawodach sportowo ? pożarniczych, nierzadko odnosząc sukcesy.

 

 

Gminna Orkiestra Dęta w Goraju powstała w 2002 roku na bazie orkiestr dętych w Jędrzejówce, Zagrodach i Ładzie. Kapelmistrzem orkiestry od początku do chwili obecnej jest Józef Czerw. Zespół prowadzi działalność pod patronatem i opieką merytoryczną Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju. Zabezpiecza m.in. oprawę artystyczną i muzyczną wszystkich świąt i rocznic państwowych oraz ważniejszych imprez kulturalnych na terenie gminy i powiatu. Zespół w 2002 roku wywalczył II miejsce na wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Biłgoraju zdobywając ?Srebrne sito?, natomiast w 2007 i 2010 roku zajął II miejsce na Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych. Orkiestra posiada bogaty repertuar na różne okazje. Orkiestra w obecnym składzie funkcjonuje od 10 lat, jednakże wielu jej członków zespołu grało w orkiestrach będących połączeniem trzech orkiestr, które funkcjonowały wiele lat przed gminną: z Jędrzejówki, Zagród i Łady. Orkiestra z Jędrzejówki funkcjonuje już od 1949 roku. Kapelmistrz tejże orkiestry gra już od 63 lat, zaczął jako 9-latek w orkiestrze w Jędrzejówce. Józef Czerw prowadzi orkiestrę i gra na klarnecie, a kapelmistrzem jest od 1971 roku. Kapelmistrzami orkiestry w Ładzie byli Wawrzyniec Białogłowski i Jan Białogłowski, w Zagrodach Paweł Omiotek i Jan Omiotek, natomiast przed Józefem Czerw w Jędrzejówce kapelmistrzami byli Marian Paszko i Eugeniusz Spólnik. Obecnie w Gminnej Orkiestrze Dętej gra 20 orkiestrantów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnio dodane