Czcionka: A A+ A++ Kontrast Kontrast

Kalendarz "Sołtysi gminy Goraj"

2021-12-14

Jednym z dwóch kalendarzy wydanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Goraju na 2022 rok jest kalendarz: „Sołtysi gminy Goraj”.  Przedstawia nie tylko sołtysów, ale również krajobrazy poszczególnych sołectw.

Jest to kalendarz biurkowy. Każdy miesiąc to zdjęcie sołtysa z danej miejscowości i zdjęcie krajobrazu adekwatne do pory roku, w którym widnieje portret sołtysa. Na każdej stronie również znajduje się krótki opis miejscowości lub wypowiedź sołtysa o sołectwie. Kalendarz został wydany w nakładzie 200 sztuk i zostanie rozdysponowany w celach promocyjnych gminy Goraj.

Ostatnio dodane