Czcionka: A A+ A++ Kontrast Kontrast

Europo – daj się poznać

2012-06-28

Taką nazwę nosi projekt realizowany przez Nieformalną Grupę Cebularze przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju. Przez kilka miesięcy młodzież w Goraju będzie mogła uczestniczyć w zajęciach tanecznych, kulinarnych, rozrywkowych i konkursowych, w czterech blokach tematycznych: Północ, Południe, Wschód i Zachód Europy.

Od 18 czerwca do końca września młodzież w wieku 13?30 lat może realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki. Tematem projektu są spotkania z kulturą krajów europejskich, bez potrzeby zmiany miejsca zamieszkania oraz konfrontacja stereotypów z rzeczywistością. Skierowany jest nie tylko do młodych ludzi, ale także do osób starszych po 50 roku zycia, łącznie dla 20 osób.

W ramach projektu organizowane będą dla uczestników bezpłatne:

– Warsztaty taneczne (np. taniec irlandzki, paso doble, taniec belgijski, walc wiedeński)

– Warsztaty kulinarne (potrawy charakterystyczne dla poszczególnych stron Europy)

– prezentacje dla uczestników nt. innych państw Europy, quizy konkursy z mini nagrodami,

–  wieczorki karaoke ( tematyczne)

–  tematyczne zabawy taneczne

– spotkania filmowe

–  przygotowanie stoiska tematycznego

Projekt zakończy się wydaniem kalendarza stylizowanego, zaprojektowanego przez uczestników oraz nagranie krótkiego filmu ?Opowiem Wam..? a także konferencją podsumowująca, która służyć ma rozpowszechnianiu efektów i rezultatów  działań w ramach projektu ?Europo ? daj się poznać?

Do tej pory odbyły się zajęcia z tańca irlandzkiego, walca angielskiego, konkursy z nagrodami na temat północnych krajów europejskich, warsztaty kulinarne dań belgijskich, irlandzkich i skandynawskich oraz wieczór karaoke. Obecnie realizowany jest blok: PÓŁNOC. Zajęcia odbywają się wieczorami w Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju.

Projekt ten jako jeden z nielicznych wniosków z Lubelszczyzny został rozpatrzony pozytywnie.

– Głównym tematem projektu jest poza formalna edukacja międzykulturowa, chcemy przede wszystkim podnieść  poziom ´świadomości, wiedzy i tolerancji na temat innych krajów, kultur europejskich, uczyć otwartości, elastycznego podejścia do innych, pełniejszego zrozumienia kultur we współczesnym świecie ? opowiada Paweł Kuraś, koordynator projektu –Celem projektu jest również  pobudzenie do większej aktywności obywatelskiej, społecznej i kulturalnej młodzieży z Goraja, a także integracja, stwarzanie możliwości do poszukiwania nowych form rozwoju osobistego, rozwijania nowych pasji, hobby, tworzenia klubów młodzieżowych i grup nieformalnych, oraz dialog międzypokoleniowy.

Grupę inicjatywną tworzą: koordynator projektu ? Paweł Kuraś, Ewa Malec, Ewelina Miszczak, Aneta Bucior oraz Rafał Stępniowski.

Projekt ?Europo ? daj się poznać? finansowany jest w ramach programu ?Młodzież w działaniu? (Młodzież w działaniu? to program Unii Europejskiej, który pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację projektu działaniu.

 

Ostatnio dodane