Czcionka: A A+ A++ Kontrast Kontrast

O nas

Gminny Ośrodek Kultury w Goraju rozpoczął swoją działalność w 1973 roku, z chwilą utworzenia w powiecie biłgorajskim Gminy Goraj. Pierwsze wzmianki o funkcjonowaniu jednostki możemy odnaleźć w Kronice Goraja i są datowane na rok 1975.

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury działającą na terenie gminy Goraj, która prowadzi działalność w zakresie upowszechniania, ochrony i tworzenia kultury. Jej głównym zadaniem jest organizowanie wydarzeń kulturalnych, prowadzenie kół zainteresowań, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i nawiązywanie współpracy z różnymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa w celu organizacji wydarzeń, spotkań i zapewnienia mieszkańcom gminy kreatywnego spędzania czasu wolnego. Zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju jest również rozpoznawanie i pobudzanie potrzeb, szeroka współpraca ze szkołami, instytucjami i organizacjami na płaszczyźnie, upowszechnienia kultury i wiedzy, prowadzenie dokumentacji życia kulturalnego w gminie, współorganizacja wydarzeń patriotycznych, państwowych i religijnych i strażackich. GOK ponadto realizuje projekty dofinansowywane ze środków zewnętrznych.

W Gminnym Ośrodku Kultury obecnie pracuje 5 osób: dyrektor, dwóch instruktorów: ds. muzyki i plastyki oraz dwóch pracowników gospodarczych.

Przy GOK-u działają obecnie takie zespoły jak: Gminna Orkiestra Dęta, Dziecięcy Zespół Wokalny, Młodzieżowy Zespół Wokalny, sekcja fletowa, dwa kółka plastyczne ( dziecięce i młodzieżowe), kółko dziennikarskie oraz Nieformalna Grupa ?Aaricia?. GOK ponadto sprawuje opiekę nad zespołami śpiewaczymi ( Hosznianki) i Kołami Gospodyń Wiejskich (Zastawie, Goraj, Bononia i ?Kalina? z Zagród) oraz solistami- śpiewakami ludowymi. Ściśle współpracuje również ze stowarzyszeniami: Stowarzyszeniem Kobiet Goraja- Kobieta Aktywna, Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych ?Zagrodzanie? oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Gorajskiej ?Gorajszcvzyzna?.

Najważniejsze wydarzenia i działania realizowane przez GOK w ciągu roku to:

Gorajskie Kolędowanie- Gminny Przegląd Form Artystycznych o Tematyce Bożonarodzeniowej i Noworocznej w styczniu, Międzygminny Festiwal Muzyki Ludowej im. Anny Malec w maju, Festyn Rodzinny w lipcu, wydawanie lokalnego kwartalnika o tematyce społeczno-kulturalnej ?Cebulanka?, wydawanie kalendarza stylizowanego z udziałem mieszkańców gminy Goraj i okolic, wydarzenia cykliczne takie jak Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, potańcówki w remizach na terenie gminy.

Gminny Ośrodek Kultury w Goraju jest samorządową instytucją kultur, która powstała przez połączenie Gminnego Ośrodka Kultury z Gminną Biblioteką Publiczną w Goraju. Prowadzi wielokierunkową działalność we własnym środowisku wiejskim oraz jest koordynatorem działalności kulturalnej na terenie Gminy Goraj.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju oparta jest przeważnie na amatorskim ruchu artystycznym.

Już od lat 70-tych XX wieku placówka była „sercem” kulturalnym gminy. Od pierwszych lat jej istnienia mieszkańcy gminy mogli korzystać z bogatej oferty artystycznej. Jedną z nich było zorganizowanie w 1975 roku pleneru malarskiego studentów Akademii Sztuk Pięknych Warszawy i Krakowa, który stał się atrakcją Goraja i gminy przez następne lata. Gminny Ośrodek Kultury od lat jest również organizatorem wszelkich imprez sportowych i kulturalno-rozrywkowych m. in. koncertów, konkursów, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Jasełek, festynów, spektakli teatralnych, wystaw i różnych spotkań kulturalnych. Od 1977 roku do 2008 odbywały się pod kierownictwem dyrektora Kazimierza Piróga.

W Gminnym Ośrodku Kultury prężnie rozwijały się liczne koła zainteresowań i zespoły artystyczne, które do dzisiaj mają rzesze zwolenników.

Od 2008 roku dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury jest Marta Miszczak-Najda, absolwentka Wydziału Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie. W tym czasie min. zaczęto wydawać czasopismo CEBULANKA. Czasopismo tworzone jest we współpracy z lokalna młodzieżą.

Godzinny otwarcia:

Poniedziałek:  8.00 – 16.30

Wtorek:  8.00 – 19.00

Środa:  8.00 – 16.30

Czwartek:  8.00 – 19.00

Piątek:  8.00 – 16.30 i 18.00-20.00