Czcionka: A A+ A++ Kontrast Kontrast

I Festiwal Muzyki Ludowej im. Anny Malec

2015-06-30

I Gminny Festiwal Muzyki Ludowej

im. Anny Malec

Goraj, 19 lipca 2015 r.

 

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Goraju

 

Cele festiwalu;

– propagowanie i kultywowanie tradycji folkloru,

– poznanie muzyki ludowej regionu,

– ochrona i popularyzacja zanikających form folkloru muzycznego,

– prezentacja dorobku artystycznego gminnych zespołów,

– motywowanie społeczeństwa do aktywności artystycznej,

– odkrywanie zapomnianych pieśni i melodii ludowych,

– doskonalenie warsztatu muzycznego, wymiana doświadczeń,

 

W festiwalu mogą wziąć udział:

I ? kapele ludowe,

II ? soliści instrumentaliści

II ? zespoły śpiewacze

IV? soliści śpiewacy

V ? młodzi wykonawcy, którzy poznali muzykę ludową od mistrzów

 

Wszystkie podmioty wykonawcze prezentują po 2 utwory. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.

Zachęcamy do poszukiwań i prezentacji dawnych, zapomnianych i tradycyjnych dla naszej gminy utworów.

Zespoły powinny prezentować folklor muzyczny w jak najbardziej tradycyjny sposób t.j. repertuar charakterystyczny dla naszej gminy, śpiew jednogłosowy wykonywany tzw. ?białym głosem?, gra na tradycyjnych instrumentach zarówno w kapelach, jak i solo.

 

 

Festiwal ma formę konkursu!

– wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki

– ponadto jury przyzna nagrody i wyróżnienia.

 

Kryterium oceny:

– dobór repertuaru oraz jego zgodność z tradycją naszego regionu,

– poziom i autentyczność wykonywanych utworów,

– ogólny wyraz artystyczny,

 

 

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju

do dnia 13 lipca 2015 r.

 

Informacje dotyczące doboru repertuaru i programu dostępne są pod nr tel. GOK (084) 68 58 043

 

Ostatnio dodane