Czcionka: A A+ A++ Kontrast Kontrast

Nowe projekty GOK

2017-07-28

Pierwszy z nich to ?Muzyka! Roztoczańskie kluby tańca? z Programu ?Kultura ?Interwencje? Narodowego Centrum Kultury. Projekt zakłada cykl 3 imprez muzycznych w peryferyjnych miejscowościach na terenie gminy Goraj, opartych o lokalne dziedzictwo muzyczne. Cykl obejmuje trzy koncerty muzyki tradycyjnej nawiązujące do formuły ?wiejskich klubów tańca? oraz konkurs śpiewaczy na wykonanie pieśni z lokalnej tradycji podczas jednego z koncertów. W ramach projektu, przed koncertami, odbędzie się seria nieformalnych spotkań z muzykami okolic Goraja, Frampola, Turobina i Radecznicy. Spotkania będą miały na celu poznanie repertuaru, stylu gry i próby zachęcenia do praktyki muzycznej. Projekt realizowany jest wspólnie z Towarzystwem dla Natury i Człowieka z Lublina. Na realizację zadania pozyskaliśmy 12 tys. zł, wkład własny 4 tys. zł. Czas realizacji: do 20.11.2017

?Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 217?.

Drugi projekt, na który otrzymaliśmy dofinansowanie to ?Kiedy Goraj był Ładą- czyli gorajscy Słowianie w obrazkach?. Realizatorem zadania jest Nieformalna Grupa ?Aaricia?. W ramach projektu zostanie wykonany kalendarz stylizowany na 2018 rok pn. ?Mity i legendy słowiańskie?. Wcześniej zostanie zorganizowany casting do kalendarza. Oprócz tego zaplanowano warsztaty plastyczne dla młodzieży. Efektem warsztatów będzie mural o tematyce słowiańskiej. Grupa młodzieży pracującej przy muralu odwiedzi Gród Słowiański z Wólce Bieleckiej.  Głównym celem projektu jest edukacja młodzieży w zakresie mitologii słowiańskiej oraz promocja wolontariatu. Założeniem jest również poznawanie tożsamości kulturowej oraz historii Goraja od najwcześniejszych wydarzeń na terenach gorajskich. Na realizację projektu pozyskaliśmy 5900 zł, wkład własny: 1000 zł, sponsorzy 700 zł. Projekt ?dofinansowano ze środków Programu ?Działaj Lokalnie X? Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i  partnerów Gminę Biłgoraj oraz Miasto Gmina Biłgoraj?. Czas realizacji: do 12.12.2017 r.

Ostatnio dodane