Czcionka: A A+ A++ Kontrast Kontrast

O projekcie na koniec

2022-06-30

Projekt „W krainie nowych możliwości technologicznych”  w ramach grantu otrzymanego z Programu  Konwersja cyfrowa domów kultury dobiegł końca.

Przypominamy, że projekt ten był realizowany od lipca 2021 roku do końca czerwca 2022r. Przez ten czas zostały zakupione do Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju nowe sprzęty cyfrowe oraz programy komputerowe, które pozwolą na pełniejsze korzystanie z technologicznych udogodnień. Zostały też wykonane prace związane z przystosowaniem strony internetowej tak by spełniała wymogi dostępności cyfrowej,a a tym samym była dostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami.

W ramach projektu zakupiono: kamerę cyfrową 4K, rejestrator dźwięku, mikrofony bezprzewodowe, krawatowe, laptop z akcesoriami, aparat cyfrowy z dwoma obiektywami i akcesoriami, trzy oprogramowania: do edycji dźwięku, do edycji obrazu i do edycji audio/video.

Przez czas trwania projektu pracownicy uczestniczyli w szkoleniach z obsługi w/w programów, obsługi sprzętu- stacjonarnie. Stacjonarnie też spotkali się z tutorem – osobą wspierającą i szkolącą z dziedziny cyfryzacji.  Ponadto pracownicy uczestniczyli w licznych webinariach  i szkoleniach obowiązkowych z NCK takich jak :

– Jak znaleźć równowagę w cyfrowej rzeczywistości? Człowiek w świecie VUCA 

– Turboprzestrzenie. Jak AL zmieni nasz świat?

– Kompetencje cyfrowe w instytucjach kultury

– Kontinuum Sztucznej Rzeczywistości

– Konwersja cyfrowa zamówień publicznych

– Projektowanie oferty dla osób dorosłych”

– Jak być częścią zespołu w okresie zmiany technologicznej

 – szkolenie „Formy komunikacji i publikacji internetowych”.

-Budowanie oferty kulturalnej  w oparciu o dziedzictwo kulturowe – szkolenie

– Archiwum  cyfrowe społeczności lokalnych

– Dostępność cyfrowa instytucji kultury      

Gminny Ośrodek Kultury w Goraju był  jednym z 200 ośrodków w kraju na 1221, który otrzymał grant w wysokości 69 800 zł. Projekt nosił nazwę: „W krainie nowych możliwości technologicznych”.

Projekt systemowy „Konwersja cyfrowa domów kultury” finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju w zakresie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi programu- Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”

Ostatnio dodane