Czcionka: A A+ A++ Kontrast Kontrast

Projekt z „Konwersji cyfrowej” dobiega końca

2022-06-07

Projekt na doposażenie w sprzęt i oprogramowanie cyfrowe, realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Goraju, od 1 lipca 2021r. dobiega końca 30 czerwca 2022r.

Obecnie sprzęt cyfrowy został już zakupiony i dostarczony do ośrodka. Do końca czerwca  realizowane jest zamówienie związane z realizacją  prac związanych z przystosowaniem strony internetowej tak by spełniała wymogi dostępności cyfrowej, a a tym samym była dostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami. nowej strony internetowej, spełniającej wymogi dostępności cyfrowej oraz zakup trzech programów komputerowych i odbycie szkoleń.
Gminny Ośrodek Kultury w Goraju jest jednym z 200 ośrodków w kraju na 1221, który otrzymał grant w wysokości 69 800 zł. Projekt nosi nazwę: „W krainie nowych możliwości technologicznych”.

Projekt zakładał doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju w niezbędny sprzęt cyfrowy do poszerzenia kulturalnej oferty online i są to: kamera cyfrowa 4K do transmisji online, aparat cyfrowy z funkcją nagrywania z dwoma obiektywami, rejestrator dźwięków, laptop z akcesoriami i dwa mikrofony zewnętrzne. Pozwolą one na tworzenie wysokiej jakości nagrań nie tylko w pomieszczeniach, ale również w plenerze.

Jeszcze w tym miesiącu zostanie zakupione programy do edycji audio/video, do edycji obrazu i do edycji dźwięku. Pod koniec miesiąca zaplanowane jest przeszkolenie z w/w oprogramowań oraz obsługi nowego sprzętu cyfrowego.

Umiejętności zdobyte na szkoleniach i zakup sprzętu posłużą pracownikom do tworzenia samodzielnych postów filmowych, nagrań koncertów, zajęć artystycznych, wystaw, filmików instruktażowych oraz obróbki zdjęć.

Projekt systemowy „Konwersja cyfrowa domów kultury” finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju w zakresie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi programu- Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”


 

Ostatnio dodane