Czcionka: A A+ A++ Kontrast Kontrast

Regulamin powiatowego konkursu twórczości plastycznej dzieci i młodzieży

2011-04-13

Temat konkursu:
„Rośliny i zwierzęta chronione Parku Krajobrazowego Puszcza Solska”
Organizatorzy sugerują o przedstawienie w pracach wybranego gatunku chronionego fauny i flory występującego w P. K. Puszcza Solska wraz z jego nazwą. Biblioteka zaprasza do skorzystania z literatury fachowej na ten temat będącej w jej zbiorach.

Organizatorzy:

  • Gminna Biblioteka Publiczna w Goraju oraz biblioteki powiatu biłgorajskiego

Cele konkursu:

  • edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony przyrody
  • utrwalanie wiadomości o lasach naszego regionu i jego mieszkańcach
  • popularyzacja wiedzy o lesie w związku z obchodami Międzynarodowego Roku Lasów

Wskazówki dotyczące wykonania prac:

  • prace powinny być wykonane dowolną techniką plastyczną na kartonie o formacie A4 lub A3
  • powinny zawierać: tytuł pracy, nazwisko i imię autora, klasę (prosimy o podanie klasy, nie wieku), nazwę szkoły bądź świetlicy oraz nazwisko i imię opiekuna.

Konkurs jest jednoetapowy, przeprowadzony będzie w 3 grupach wiekowych:

  • I grupa – kl. I – III szkoły podstawowej
  • II grupa – kl. IV – VI szkoły podstawowej
  • III grupa – kl. I – III gimnazjum

Prace prosimy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Goraju. Termin składania prac mija 2 V 2011. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 V o godzinie 11 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Biłgoraju. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Na najlepszych czekają nagrody!

Ostatnio dodane