Czcionka: A A+ A++ Kontrast Kontrast

Wartościowa inicjatywa i ważny projekt

2021-12-03

Cebularze – Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Parafii Goraj dzięki dotacji udzielonej przez EuroregionRoztocze sfinansowano  renowację zabytkowego pomnika na cmentarzu parafialnym w Goraju.  Środki zbierane podczas kwesty parafialnej zostaną zainwestowane w kolejny zabytkowy pomnik .

Na stronie Euroregionu Roztocze znajdujemy taką oto informację:
„Renowacja zabytkowego pomnika na cmentarzu parafialnym w Goraju” Kolejny projekt zrealizowany przy wsparciu Euroregion Roztocze w ramach realizacji zadania publicznego „OBYWATELSKIE ROZTOCZE. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”
realizator: CEBULARZE – Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Miejscowości Gminy i Parafii Goraj
projekt: „Renowacja zabytkowego pomnika na cmentarzu parafialnym w Goraju”
Projekt polegał na realizacji prac konserwatorskich i renowacyjnych mających na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu zabytkowego nagrobku, pomnika Apolonii z Mazurów Łukasik z 1896 roku znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Goraju. Cmentarz parafialny ze względu na walory architektoniczne został wpisany do rejestru zabytków w 1986 roku. Pomnik posiadał rzeźbę przedstawiającą Matkę Bożą utrąconą z postumentu i leżącą na ziemi przed nagrobkiem. Stan obiektu był fatalny. Powierzchnia kamiennych elementów pokryta była grubymi nawarstwieniami, widoczna była dezintegracja wapienia a brak stabilnych fundamentów doprowadził do nachyleń obiektu. Działania zostały wykonywane w oparciu o projekt prac konserwatorskich wykonanych przez konserwatora zabytków oraz stosowne pozwolenia na prace konserwatorskie wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. www.obywatelskieroztocze.pl Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #NOWFIO
Serdecznie gratulujemy Cebularzom pomysłu i realizacji!

Ostatnio dodane